දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඇදුම්

ඇදුම්-කොළඹ - Fabric Full Roll ( pieces )
Fabric Full Roll ( pieces )

කොළඹ, ඇදුම්

රු 550

පැය 3
ඇදුම්-කොළඹ - Saree
Saree

කොළඹ, ඇදුම්

රු 3,000

පැය 10
ඇදුම්-කොළඹ - Dresses
Dresses

කොළඹ, ඇදුම්

රු 690

දින 2
ඇදුම්-කොළඹ - Short (wholesale )
Short (wholesale )

සාමාජිකයාකොළඹ, ඇදුම්

රු 575

දින 6
ඇදුම්-කොළඹ - Blouses
Blouses

කොළඹ, ඇදුම්

රු 395

දින 7
ඇදුම්-කොළඹ - Boy Short
Boy Short

සාමාජිකයාකොළඹ, ඇදුම්

රු 285

දින 12
ඇදුම්-කොළඹ - Wedding saree
Wedding saree

කොළඹ, ඇදුම්

රු 40,000

දින 12
ඇදුම්-කොළඹ - Ladies Stretch Slim Fit Denim
Ladies Stretch Slim Fit Denim

කොළඹ, ඇදුම්

රු 350

දින 14
ඇදුම්-කොළඹ - Saree Stock
Saree Stock

කොළඹ, ඇදුම්

රු 1,450,000

දින 15
ඇදුම්-කොළඹ - Mens Short
Mens Short

සාමාජිකයාකොළඹ, ඇදුම්

රු 400

දින 17
ඇදුම්-කොළඹ - GAP. Shirt
GAP. Shirt

සාමාජිකයාකොළඹ, ඇදුම්

රු 750

දින 21
ඇදුම්-කොළඹ - Blazer
Blazer

කොළඹ, ඇදුම්

රු 2,000

දින 22
ඇදුම්-කොළඹ - 44-52 A Grade Mens Short
44-52 A Grade Mens Short

සාමාජිකයාකොළඹ, ඇදුම්

රු 650

දින 22
ඇදුම්-කොළඹ - Gents Shirts
Gents Shirts

කොළඹ, ඇදුම්

රු 1,490

දින 23
ඇදුම්-කොළඹ - T Shirts
T Shirts

කොළඹ, ඇදුම්

රු 690

දින 23
ඇදුම්-කොළඹ - Wedding Saree
Wedding Saree

කොළඹ, ඇදුම්

රු 40,000

දින 24
ඇදුම්-කොළඹ - Linen Stripe Shirt
Linen Stripe Shirt

සාමාජිකයාකොළඹ, ඇදුම්

රු 825

දින 25
ඇදුම්-කොළඹ - Nike T Shirts
Nike T Shirts

කොළඹ, ඇදුම්

රු 500

දින 26
ඇදුම්-කොළඹ - Wedding frock
Wedding frock

කොළඹ, ඇදුම්

රු 40,000

දින 30
ඇදුම්-කොළඹ - A grade cargo short
A grade cargo short

සාමාජිකයාකොළඹ, ඇදුම්

රු 800

දින 31
ඇදුම්-කොළඹ - Girls T shirts
Girls T shirts

කොළඹ, ඇදුම්

රු 165

දින 32
ඇදුම්-කොළඹ - Wafle dress
Wafle dress

කොළඹ, ඇදුම්

රු 550

දින 34
ඇදුම්-කොළඹ - Elbow slv cotton dress
Elbow slv cotton dress

කොළඹ, ඇදුම්

රු 790

දින 34
ඇදුම්-කොළඹ - Hand Work Sarees
Hand Work Sarees

කොළඹ, ඇදුම්

රු 5,000

දින 35
ඇදුම්-කොළඹ - Branded T Shirts For Men
Branded T Shirts For Men

කොළඹ, ඇදුම්

රු 690

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!