දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඇදුම්

ඇදුම්-කොළඹ - Cold shoulder top
Cold shoulder top

කොළඹ, ඇදුම්

රු 450

දින 2
ඇදුම්-කොළඹ - Ity dress
Ity dress

කොළඹ, ඇදුම්

රු 650

දින 4
ඇදුම්-කොළඹ - Bridal frock
Bridal frock

කොළඹ, ඇදුම්

රු 25,000

දින 11
ඇදුම්-කොළඹ - Kandyan made Up Saree
Kandyan made Up Saree

කොළඹ, ඇදුම්

රු 5,000

දින 14
ඇදුම්-කොළඹ - Ity dress
Ity dress

කොළඹ, ඇදුම්

රු 650

දින 16
ඇදුම්-කොළඹ - Wedding saree
Wedding saree

කොළඹ, ඇදුම්

රු 20,000

දින 20
ඇදුම්-කොළඹ - Printed dress
Printed dress

කොළඹ, ඇදුම්

රු 750

දින 20
ඇදුම්-කොළඹ - Ladies Denim.
Ladies Denim.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඇදුම්

රු 740

දින 22
ඇදුම්-කොළඹ - Saree
Saree

කොළඹ, ඇදුම්

රු 5,000

දින 22
ඇදුම්-කොළඹ - Wedding Saree
Wedding Saree

කොළඹ, ඇදුම්

රු 40,000

දින 28
ඇදුම්-කොළඹ - Indian Saree
Indian Saree

කොළඹ, ඇදුම්

රු 30,000

දින 28
ඇදුම්-කොළඹ - Going away frock- on wedding day
Going away frock- on wedding day

කොළඹ, ඇදුම්

රු 15,000

දින 28
ඇදුම්-කොළඹ - Ladies pant
Ladies pant

කොළඹ, ඇදුම්

රු 2,500

දින 29
ඇදුම්-කොළඹ - Sweater
Sweater

කොළඹ, ඇදුම්

රු 3,500

දින 29
ඇදුම්-කොළඹ - Shawl
Shawl

කොළඹ, ඇදුම්

රු 2,500

දින 29
ඇදුම්-කොළඹ - Sweater
Sweater

කොළඹ, ඇදුම්

රු 4,000

දින 29
ඇදුම්-කොළඹ - Wedding saree
Wedding saree

කොළඹ, ඇදුම්

රු 10,000

දින 30
ඇදුම්-කොළඹ - Langha Gorget with Embroidery
Langha Gorget with Embroidery

කොළඹ, ඇදුම්

රු 4,900

දින 32
ඇදුම්-කොළඹ - Saree
Saree

කොළඹ, ඇදුම්

රු 6,650

දින 33
ඇදුම්-කොළඹ - Boys t shirts.
Boys t shirts.

කොළඹ, ඇදුම්

රු 325

දින 34
ඇදුම්-කොළඹ - Printed Linen shirt
Printed Linen shirt

සාමාජිකයාකොළඹ, ඇදුම්

රු 840

දින 43
ඇදුම්-කොළඹ - Linen stripe shirt
Linen stripe shirt

සාමාජිකයාකොළඹ, ඇදුම්

රු 840

දින 43
ඇදුම්-කොළඹ - Dresses
Dresses

කොළඹ, ඇදුම්

රු 650

දින 52
ඇදුම්-කොළඹ - Cold Shoulder top
Cold Shoulder top

කොළඹ, ඇදුම්

රු 450

දින 53
ඇදුම්-කොළඹ - Lehenga
Lehenga

කොළඹ, ඇදුම්

රු 6,000

දින 54

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!