දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිලිනොච්චිය හි සතුන්

සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - முயல் குட்டி
முயல் குட்டி

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 600

දින 1
සතුන් සදහා වන උපාංග-කිලිනොච්චිය - Incubator Controllers 220v
Incubator Controllers 220v

කිලිනොච්චිය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 4,999

දින 1
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Doberman Puppy
Doberman Puppy

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 15,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කිලිනොච්චිය - ஊர் கோழி (country chicks)
ஊர் கோழி (country chicks)

කිලිනොච්චිය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 650

දින 1
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Pigeon
Pigeon

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 3,500

දින 8
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Pigeon
Pigeon

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 3,000

දින 8
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Pigeon
Pigeon

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 8,500

දින 8
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Pigeon
Pigeon

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 3,500

දින 8
සතුන් සදහා වන උපාංග-කිලිනොච්චිය - Incubator Controllers 12v
Incubator Controllers 12v

කිලිනොච්චිය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 4,500

දින 11
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Pigeon
Pigeon

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 5,000

දින 15
සතුන් සදහා වන උපාංග-කිලිනොච්චිය - Incubator Controllers
Incubator Controllers

කිලිනොච්චිය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 9,090

දින 15
ගොවිපොළ සතුන්-කිලිනොච්චිය - காடை குஞ்சு
காடை குஞ்சு

කිලිනොච්චිය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40

දින 15
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Pigeon
Pigeon

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 3,500

දින 16
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - வெள்ளடியன் சாவல்
வெள்ளடியன் சாவல்

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 3,500

දින 17
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Jipson Pigeon
Jipson Pigeon

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 13,000

දින 18
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - காடை புறா
காடை புறா

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 950

දින 20
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Velladiyan seval
Velladiyan seval

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 3,500

දින 23
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Pouter pigeon male only
Pouter pigeon male only

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 12,000

දින 24
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Jokkopin and jampu King
Jokkopin and jampu King

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 6,500

දින 25
ගොවිපොළ සතුන්-කිලිනොච්චිය - ஊர்ச்சேவல்
ஊர்ச்சேவல்

කිලිනොච්චිය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,300

දින 27
ගොවිපොළ සතුන්-කිලිනොච්චිය - Broiler chicken
Broiler chicken

කිලිනොච්චිය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 380

දින 30
ගොවිපොළ සතුන්-කිලිනොච්චිය - பெட்டியுடன் தேனீ
பெட்டியுடன் தேனீ

කිලිනොච්චිය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 7,500

දින 31
සතුන් සදහා වන උපාංග-කිලිනොච්චිය - Automatic water cup
Automatic water cup

කිලිනොච්චිය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 300

දින 31
ගොවිපොළ සතුන්-කිලිනොච්චිය - கழுத்து வெட்டிக் கோழிக்குஞ்சு
கழுத்து வெட்டிக் கோழிக்குஞ்சு

කිලිනොච්චිය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 200

දින 32
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Pigeon
Pigeon

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 18,000

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!