දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිලිනොච්චිය හි සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කිලිනොච්චිය - Country Chicken
Country Chicken

කිලිනොච්චිය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,100

පැය 7
සතුන් සදහා වන උපාංග-කිලිනොච්චිය - Incubator Controller
Incubator Controller

කිලිනොච්චිය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 4,000

පැය 8
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - பெண் முயல்
பெண் முயல்

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 1,300

දින 1
எரு தேவை

කිලිනොච්චිය, ගොවිපොළ සතුන්

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-කිලිනොච්චිය - தாராக்கள் விற்பனைக்குண்டு
தாராக்கள் விற்பனைக்குண்டு

කිලිනොච්චිය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,600

දින 4
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Racing Homer
Racing Homer

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 14,000

දින 6
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Rabbit
Rabbit

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 800

දින 7
සතුන් සදහා වන උපාංග-කිලිනොච්චිය - Humidity&temperature Meter
Humidity&temperature Meter

කිලිනොච්චිය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 1,250

දින 8
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Race homer
Race homer

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 10,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-කිලිනොච්චිය - Broiler chicken
Broiler chicken

කිලිනොච්චිය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 285

දින 9
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Rabbits
Rabbits

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 4,000

දින 10
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Velladiyan longtail
Velladiyan longtail

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 2,600

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-කිලිනොච්චිය - Milk cow
Milk cow

කිලිනොච්චිය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 140,000

දින 22
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Fighting Rooster
Fighting Rooster

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 7,000

දින 23
ගොවිපොළ සතුන්-කිලිනොච්චිය - Milk Cows
Milk Cows

කිලිනොච්චිය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 690,000

දින 27
ගොවිපොළ සතුන්-කිලිනොච්චිය - Broiler Chicken
Broiler Chicken

කිලිනොච්චිය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 310

දින 29
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Kuddi rabbit
Kuddi rabbit

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 1,000

දින 32
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Raiser Pigeons
Raiser Pigeons

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 2,000

දින 34
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Pigeon
Pigeon

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 6,000

දින 42
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Silver Pigeon
Silver Pigeon

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 8,000

දින 47
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - JOKKOPIN AND JIPSAN.
JOKKOPIN AND JIPSAN.

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 6,000

දින 49
ගොවිපොළ සතුන්-කිලිනොච්චිය - பால் மாடு
பால் மாடு

කිලිනොච්චිය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 90,000

දින 51
සතුන් සදහා වන උපාංග-කිලිනොච්චිය - Incubator Controllers 220v
Incubator Controllers 220v

කිලිනොච්චිය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 4,999

දින 58
සුරතල් සතුන්-කිලිනොච්චිය - Doberman Puppy
Doberman Puppy

කිලිනොච්චිය, සුරතල් සතුන්

රු 15,000

දින 58
ගොවිපොළ සතුන්-කිලිනොච්චිය - ஊர் கோழி (country chicks)
ஊர் கோழி (country chicks)

කිලිනොච්චිය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 550

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!