දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ඇදුම්

ඇදුම්-ගම්පහ - Indian Bridal Lehengha - Red and Gold
Indian Bridal Lehengha - Red and Gold

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 7,000

දින 1
ඇදුම්-ගම්පහ - Polo factory shorts
Polo factory shorts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 550

දින 2
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal wedding Saree
Bridal wedding Saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 80,000

දින 9
ඇදුම්-ගම්පහ - Branded T shirts - Retail (Bangladesh)
Branded T shirts - Retail (Bangladesh)

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 650

දින 16
ඇදුම්-ගම්පහ - Shorts
Shorts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 575

දින 18
ඇදුම්-ගම්පහ - Branded t shirts
Branded t shirts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 540

දින 22
ඇදුම්-ගම්පහ - Ladies Polo t shirts
Ladies Polo t shirts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 670

දින 29
ඇදුම්-ගම්පහ - Indian Cloths
Indian Cloths

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 590

දින 30
ඇදුම්-ගම්පහ - T-shirt
T-shirt

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 330

දින 32
ඇදුම්-ගම්පහ - Lengha
Lengha

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 5,000

දින 36
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Saree
Wedding Saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 45,000

දින 38
ඇදුම්-ගම්පහ - Gents Overall
Gents Overall

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 1,500

දින 38
ඇදුම්-ගම්පහ - Beach Shorts
Beach Shorts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 590

දින 39
ඇදුම්-ගම්පහ - Baby clothes
Baby clothes

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 80

දින 40
ඇදුම්-ගම්පහ - Strapless Red Long Homecoming Dress
Strapless Red Long Homecoming Dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 50,000

දින 43
ඇදුම්-ගම්පහ - Lace Long-Sleeve Wedding Dress
Lace Long-Sleeve Wedding Dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 40,000

දින 43
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding kurtha
Wedding kurtha

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 5,500

දින 47
ඇදුම්-ගම්පහ - Branded t shirts
Branded t shirts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 575

දින 53
ඇදුම්-ගම්පහ - Branded Imported tshirts
Branded Imported tshirts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 570

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!