දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ඇදුම්

ඇදුම්-කෑගල්ල - Overcoat & pinerfom
Overcoat & pinerfom

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඇදුම්

රු 1,200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඇදුම්-කෑගල්ල - Blouse (wholesale)
Blouse (wholesale)

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඇදුම්

රු 475

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඇදුම්-කෑගල්ල - Blouse (Princes line)
Blouse (Princes line)

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඇදුම්

රු 450

පැය 4
ඇදුම්-කෑගල්ල - Blouse
Blouse

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඇදුම්

රු 475

දින 1
ඇදුම්-කෑගල්ල - lifestyle collection
lifestyle collection

කෑගල්ල, ඇදුම්

රු 725

දින 1
ඇදුම්-කෑගල්ල - Homecoming Made-Up Saree
Homecoming Made-Up Saree

කෑගල්ල, ඇදුම්

රු 12,000

දින 2
ඇදුම්-කෑගල්ල - Lehenga
Lehenga

කෑගල්ල, ඇදුම්

රු 18,000

දින 2
ඇදුම්-කෑගල්ල - plazo pants
plazo pants

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඇදුම්

රු 325

දින 2
ඇදුම්-කෑගල්ල - Blouse (wholesale)
Blouse (wholesale)

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඇදුම්

රු 475

දින 2
ඇදුම්-කෑගල්ල - Blouse(wholesale)
Blouse(wholesale)

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඇදුම්

රු 450

දින 2
ඇදුම්-කෑගල්ල - Top & Plaza (Set)
Top & Plaza (Set)

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඇදුම්

රු 1,050

දින 2
ඇදුම්-කෑගල්ල - Overcoat & pinerfom
Overcoat & pinerfom

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඇදුම්

රු 1,200

දින 2
ඇදුම්-කෑගල්ල - Blouse (wholesale)
Blouse (wholesale)

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඇදුම්

රු 475

දින 2
ඇදුම්-කෑගල්ල - Overcoat Frock (wholesale)
Overcoat Frock (wholesale)

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඇදුම්

රු 1,100

දින 2
ඇදුම්-කෑගල්ල - Frock (wholesale)
Frock (wholesale)

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඇදුම්

රු 625

දින 2
ඇදුම්-කෑගල්ල - Denim Top(wholesale Only)
Denim Top(wholesale Only)

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඇදුම්

රු 850

දින 2
ඇදුම්-කෑගල්ල - Toweling Fabric
Toweling Fabric

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඇදුම්

රු 250

දින 4
ඇදුම්-කෑගල්ල - Wedding Dress
Wedding Dress

කෑගල්ල, ඇදුම්

රු 10,000

දින 5
ඇදුම්-කෑගල්ල - Wedding Dress
Wedding Dress

කෑගල්ල, ඇදුම්

රු 15,000

දින 5
ඇදුම්-කෑගල්ල - Wedding Dress
Wedding Dress

කෑගල්ල, ඇදුම්

රු 25,000

දින 5
ඇදුම්-කෑගල්ල - Trousers
Trousers

කෑගල්ල, ඇදුම්

රු 750

දින 5
ඇදුම්-කෑගල්ල - Homecoming Frock
Homecoming Frock

කෑගල්ල, ඇදුම්

රු 25,000

දින 8
ඇදුම්-කෑගල්ල - Linen shirts
Linen shirts

කෑගල්ල, ඇදුම්

රු 725

දින 9
ඇදුම්-කෑගල්ල - Sarron
Sarron

කෑගල්ල, ඇදුම්

රු 450

දින 24
ඇදුම්-කෑගල්ල - Bridal wedding saree
Bridal wedding saree

කෑගල්ල, ඇදුම්

රු 40,000

දින 37
ඇදුම්-කෑගල්ල - Pure Linen Shirts
Pure Linen Shirts

කෑගල්ල, ඇදුම්

රු 890

දින 41
ඇදුම්-කෑගල්ල - Handloom saree
Handloom saree

කෑගල්ල, ඇදුම්

රු 3,850

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!