මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Huawei

කෑගල්ල නගරය හි Huawei ජංගම දුරකථන විකිණීමට

දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි