දැන්විම් 1,593 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කටුනායක හි දැන්වීම්

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Aqua S Grade 2012
Toyota Aqua S Grade 2012

71,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,335,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi CANTER 16.5 - 2008
Mitsubishi CANTER 16.5 - 2008

182,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,400,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

9,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2018
Bajaj Pulsar 150 2018

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 248,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

18,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2013
Yamaha FZ S 2013

45,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 199,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 125 2018
Bajaj Discover 125 2018

8,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Apache 2018
TVS Apache 2018

4,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 322,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

14,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 322,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar NS160 2017
Bajaj Pulsar NS160 2017

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar NS200 2017
Bajaj Pulsar NS200 2017

11,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 318,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Hunk double disc 2011
Hero Hunk double disc 2011

45,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

25,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Metro 2018
TVS Metro 2018

5,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj V15 2017
Bajaj V15 2017

5,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

6,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 188,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 180 2017
Bajaj Pulsar 180 2017

5,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 272,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

15,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 149,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

12,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 162,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda PCX led 2017
Honda PCX led 2017

21,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 525,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

15,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2018
Yamaha FZ 2018

12,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2018
TVS Wego 2018

8,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 169,000

පැය 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - 15 Speaker
15 Speaker

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Toyota Dolfine 1kz super Custam parts
Toyota Dolfine 1kz super Custam parts

ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,600,000

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Rosa "26/33 Seat" AC Bus Hire/Rent
Rosa "26/33 Seat" AC Bus Hire/Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 55

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Tourist "KingLong" 32/47 Bus Hire-Rent
Tourist "KingLong" 32/47 Bus Hire-Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 95

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!