දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කටුගස්තොට හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-නුවර - Deviser Acoustic Guitar
Deviser Acoustic Guitar

නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-නුවර - Electric guitar
Electric guitar

නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Smart Wristband/Bracelet (BP/Heart Rate
Smart Wristband/Bracelet (BP/Heart Rate

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,900

දින 6
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-නුවර - Recharge bless jeep
Recharge bless jeep

නුවර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 25,000

දින 9
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-නුවර - Gold Standed Whey 10lbs
Gold Standed Whey 10lbs

නුවර, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Big Ben Statue
Big Ben Statue

සාමාජිකයානුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 600

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-නුවර - Piano (Fukuyama & Sons)
Piano (Fukuyama & Sons)

නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 90,000

දින 10
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-නුවර - Toyota tundra toy
Toyota tundra toy

නුවර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 400

දින 11
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Statue - Burj-Al-Arb
Statue - Burj-Al-Arb

සාමාජිකයානුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 600

දින 11
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Statue - Eiffel Tower
Statue - Eiffel Tower

සාමාජිකයානුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 600

දින 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Tennis racket
Tennis racket

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,500

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Table tennis and robot machine
Table tennis and robot machine

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 115,000

දින 17
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Running Shoe Pair
Running Shoe Pair

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,600

දින 20
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique Brass Item
Antique Brass Item

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-නුවර - Violin
Violin

නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,000

දින 24
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Ab King pro..
Ab King pro..

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

දින 32
සංගීත භාණ්ඩ-නුවර - 5 Core Monitor Buffel
5 Core Monitor Buffel

නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 35
සංගීත භාණ්ඩ-නුවර - Box Guitar
Box Guitar

නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,750

දින 35
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Very old coin
Very old coin

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 80,000

දින 38
සංගීත භාණ්ඩ-නුවර - Yamaha Keyboard PSR-172
Yamaha Keyboard PSR-172

නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 39
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - ADIDAS TECHFIT X
ADIDAS TECHFIT X

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 17,000

දින 40
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Feather Dream Hanger- Big
Feather Dream Hanger- Big

සාමාජිකයානුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,200

දින 40
සංගීත භාණ්ඩ-නුවර - 12 Channel mixer
12 Channel mixer

නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 42
සංගීත භාණ්ඩ-නුවර - Rowestar power amp
Rowestar power amp

නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,000

දින 42
සංගීත භාණ්ඩ-නුවර - 2 Top Buffel
2 Top Buffel

නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!