දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කටුගස්තොට හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Punching Bag
Punching Bag

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

දින 1
ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු-නුවර - Baby Cot with Mattress
Baby Cot with Mattress

නුවර, ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු

රු 20,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-නුවර - Peavey Black Widow Speakers
Peavey Black Widow Speakers

නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,500

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Elliptical Bike
Elliptical Bike

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 25,000

දින 6
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-නුවර - Drone
Drone

නුවර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 5,500

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Portrait Of Snoop Dogg
Portrait Of Snoop Dogg

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 35,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-නුවර - Yamaha Psr E233
Yamaha Psr E233

නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-නුවර - ඉතා අනර්ග තතිවයේ 4 String Bass Guitar [ without Free Amp]
ඉතා අනර්ග තතිවයේ 4 String Bass Guitar [ without Free Amp]

නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 17
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Valampuri
Valampuri

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 16,000

දින 17
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-නුවර - Fast Grow Anabolic
Fast Grow Anabolic

නුවර, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 5,000

දින 19
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Punching Bag
Punching Bag

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,700

දින 21
ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු-නුවර - Baby milk bottle and food warmer
Baby milk bottle and food warmer

නුවර, ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු

රු 2,000

දින 27
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Old Antiques Coins in Kandy
Old Antiques Coins in Kandy

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 98,000

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Brass Bowl
Brass Bowl

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,100

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Old Coin
Old Coin

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 55,000

දින 29
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Smart Band/Bracelet K1 (Hear Rate Monitor)
Smart Band/Bracelet K1 (Hear Rate Monitor)

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

දින 31
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-නුවර - SNOOKER TABLES
SNOOKER TABLES

නුවර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 260,000

දින 33
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique Telephone
Antique Telephone

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 45,000

දින 37
සංගීත භාණ්ඩ-නුවර - Amplifier with Sound Monitor
Amplifier with Sound Monitor

නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 45
සංගීත භාණ්ඩ-නුවර - YAMAHA PIANO
YAMAHA PIANO

නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 47
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Iron Gym
Iron Gym

සාමාජිකයානුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,999

දින 49
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Adidas Rugger boots
Adidas Rugger boots

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 50
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Cricket Shoes
Cricket Shoes

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

දින 50
සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි-නුවර - House of night series
House of night series

නුවර, සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි

රු 400

දින 56
සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි-නුවර - Novels
Novels

නුවර, සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි

රු 300

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!