දැන්විම් 88 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කතරගම හි දැන්වීම්

ඉඩම්-මොණරාගල - LAND FOR SALE IN KATARAGAMA
LAND FOR SALE IN KATARAGAMA

3.0 අක්කර

මොණරාගල, ඉඩම්

රු 4,500,000 අක්කරයකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-මොණරාගල - Kataragama Rooms/ Romana Rest
Kataragama Rooms/ Romana Rest

කාමර: 8, නානකාමර: 8

සාමාජිකයාමොණරාගල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-මොණරාගල - Room For Rent Kataragama
Room For Rent Kataragama

කාමර: 9, නානකාමර: 3

මොණරාගල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-මොණරාගල - Rooms for rent in Kataragama
Rooms for rent in Kataragama

කාමර: 10, නානකාමර: 10

මොණරාගල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,000 රාත්‍රියකට

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-මොණරාගල - Guest house for sale in Kataragama
Guest house for sale in Kataragama

2,800 වර්ග අඩි

මොණරාගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,500,000

දින 3
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-මොණරාගල - Rooms for rent in Kataragama
Rooms for rent in Kataragama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

මොණරාගල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 3
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-මොණරාගල - Room for rent in Kataragama
Room for rent in Kataragama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

මොණරාගල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 3
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-මොණරාගල - Rooms rent in Kataragama | Kumuduni Rest
Rooms rent in Kataragama | Kumuduni Rest

කාමර: 1, නානකාමර: 1

මොණරාගල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-මොණරාගල - Miracle software box
Miracle software box

මොණරාගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 13,000

දින 3
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-මොණරාගල - Rooms rent in Kataragama
Rooms rent in Kataragama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

මොණරාගල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,500 රාත්‍රියකට

දින 3
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-මොණරාගල - Rooms for rent in Kataragama
Rooms for rent in Kataragama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

මොණරාගල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 3
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-මොණරාගල - Rooms rent in Kataragama
Rooms rent in Kataragama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

මොණරාගල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,500 රාත්‍රියකට

දින 3
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-මොණරාගල - Rooms rent in Kataragama | Ranmall Villa
Rooms rent in Kataragama | Ranmall Villa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

මොණරාගල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 3
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-මොණරාගල - Rooms for rent in Kataragama
Rooms for rent in Kataragama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

මොණරාගල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 3
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-මොණරාගල - Rooms rent in Kataragama | Kadella Guest
Rooms rent in Kataragama | Kadella Guest

කාමර: 1, නානකාමර: 1

මොණරාගල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,500 රාත්‍රියකට

දින 4
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-මොණරාගල - Rooms for rent in Kataragama
Rooms for rent in Kataragama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

මොණරාගල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 4
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-මොණරාගල - Rooms rent in Kataragama | DHM Rest
Rooms rent in Kataragama | DHM Rest

කාමර: 1, නානකාමර: 1

මොණරාගල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 4
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-මොණරාගල - Holiday Bungalow at Kataragama
Holiday Bungalow at Kataragama

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

මොණරාගල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 4
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-මොණරාගල - Kataragama Room / Safari Yala
Kataragama Room / Safari Yala

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

මොණරාගල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-මොණරාගල - Hotel for Sale in Katharagama
Hotel for Sale in Katharagama

10,000 වර්ග අඩි

මොණරාගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මොණරාගල - Promotion Manager - Kataragama
Promotion Manager - Kataragama

optimo international

රු 65,000 - 75,000

සාමාජිකයාමොණරාගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ඉඩම්-මොණරාගල - Land for Sale in Kataragama
Land for Sale in Kataragama

100.0 පර්චස්

මොණරාගල, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ජංගම දුරකථන-මොණරාගල - Huawei gr5 mini Original
Huawei gr5 mini Original

මොණරාගල, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 11
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-මොණරාගල - Room for rent
Room for rent

මොණරාගල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මොණරාගල - Toshiba photocopy machine
Toshiba photocopy machine

මොණරාගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-මොණරාගල - Miracle software box
Miracle software box

මොණරාගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 16,000

දින 13
ඉඩම්-මොණරාගල - Commercial Land & House in Kataragama
Commercial Land & House in Kataragama

3.0 අක්කර

මොණරාගල, ඉඩම්

රු 8,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!