දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-නුවර - E010 mini drone
E010 mini drone

නුවර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 2,350

දින 16
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-නුවර - Rc helicopters
Rc helicopters

නුවර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 4,500

දින 18
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-නුවර - Servo motor tester
Servo motor tester

නුවර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 348

දින 24
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-නුවර - Mg995 towerpro servo motor
Mg995 towerpro servo motor

නුවර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 1,348

දින 25
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-නුවර - Sg90 servo motor
Sg90 servo motor

නුවර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 560

දින 25
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-නුවර - Traxxas Rustler VXL brushless RC car
Traxxas Rustler VXL brushless RC car

නුවර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 100,000

දින 36
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-නුවර - Skateboard
Skateboard

නුවර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 12,000

දින 39
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-නුවර - Rc helicopter
Rc helicopter

නුවර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 4,500

දින 44
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-නුවර - Arduino Bluetooth car
Arduino Bluetooth car

නුවර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 6,800

දින 52
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-නුවර - 2212 brushless motor 1400kv
2212 brushless motor 1400kv

නුවර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 1,850

දින 52
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-නුවර - Air Bouncer
Air Bouncer

නුවර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 180,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!