දැන්විම් 103 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ආභරණ

ආභරණ-නුවර - 18k original diamond ring
18k original diamond ring

නුවර, ආභරණ

රු 50,000

දින 1
ආභරණ-නුවර - පද්මරාග මැණික් රිදි මූදු කැටයම් සහිත
පද්මරාග මැණික් රිදි මූදු කැටයම් සහිත

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 13,000

දින 1
ආභරණ-නුවර - සුදු නිල් මැණික්‌ රිදි මුදුව
සුදු නිල් මැණික්‌ රිදි මුදුව

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 7,000

දින 2
ආභරණ-නුවර - Biomagnet Bracelet
Biomagnet Bracelet

නුවර, ආභරණ

රු 10,000

දින 2
ආභරණ-නුවර - පච්ච සහ නිල් මැණික් රිදි මූදු
පච්ච සහ නිල් මැණික් රිදි මූදු

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 15,000

දින 3
ආභරණ-නුවර - පුෂ්පරාග මැණික රිදි මුදුව Silver Ring
පුෂ්පරාග මැණික රිදි මුදුව Silver Ring

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 9,500

දින 4
ආභරණ-නුවර - පද්මරාග මැණික්‌ රිදි පංචායුධය
පද්මරාග මැණික්‌ රිදි පංචායුධය

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 3,500

දින 5
ආභරණ-නුවර - Anklet
Anklet

නුවර, ආභරණ

රු 350

දින 5
ආභරණ-නුවර - Kandyan Set
Kandyan Set

නුවර, ආභරණ

රු 60,000

දින 6
ආභරණ-නුවර - Couple Bracelet
Couple Bracelet

නුවර, ආභරණ

රු 950

දින 6
ආභරණ-නුවර - Jewellery
Jewellery

නුවර, ආභරණ

රු 7,500

දින 7
ආභරණ-නුවර - Aquarius Ring
Aquarius Ring

නුවර, ආභරණ

රු 350

දින 7
ආභරණ-නුවර - කාකනිල මැණික රිදි මූදු KakaNil Sapphire
කාකනිල මැණික රිදි මූදු KakaNil Sapphire

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 11,000

දින 9
ආභරණ-නුවර - Gemstone
Gemstone

නුවර, ආභරණ

රු 7,000

දින 9
ආභරණ-නුවර - රතු කොරල් රිදි මූදුRed Coral Silver Ring
රතු කොරල් රිදි මූදුRed Coral Silver Ring

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 9,500

දින 10
ආභරණ-නුවර - SILVER CHAIN AND BRACELET FOR SALE
SILVER CHAIN AND BRACELET FOR SALE

නුවර, ආභරණ

රු 20,000

දින 11
ආභරණ-නුවර - පුෂ්පරාග මැණික රිදි මුදුවYellow Sapphire
පුෂ්පරාග මැණික රිදි මුදුවYellow Sapphire

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 12,000

දින 11
ආභරණ-නුවර - Rose garnet Gem
Rose garnet Gem

නුවර, ආභරණ

රු 2,500

දින 11
ආභරණ-නුවර - Gomeda (ගෝමේද )
Gomeda (ගෝමේද )

නුවර, ආභරණ

රු 4,500

දින 11
ආභරණ-නුවර - රත්න ගෝමේදද සහ කාකනිල මැණික් රිදි මූදු
දින 11
ආභරණ-නුවර - Bracelet
Bracelet

නුවර, ආභරණ

රු 350

දින 12
ආභරණ-නුවර - Bracelet
Bracelet

නුවර, ආභරණ

රු 350

දින 13
ආභරණ-නුවර - රතු රඛභ මැණික් රිදි මූදු Gem Silver Ring
රතු රඛභ මැණික් රිදි මූදු Gem Silver Ring

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 5,500

දින 13
ආභරණ-නුවර - Silver plated ring
Silver plated ring

නුවර, ආභරණ

රු 1,900

දින 14
ආභරණ-නුවර - Blue Topaz Silver Ring මැණික් රිදි මූදු
Blue Topaz Silver Ring මැණික් රිදි මූදු

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 5,500

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!