දැන්විම් 69 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ආභරණ

ආභරණ-නුවර - Original Silver ring 925
Original Silver ring 925

නුවර, ආභරණ

රු 1,800

දින 1
ආභරණ-නුවර - රතු මැණික, ගෝමේද සහ චන්ද්‍රකාන්ති මූදු
දින 1
ආභරණ-නුවර - Silver Chain And Basslat 85g
Silver Chain And Basslat 85g

නුවර, ආභරණ

රු 11,000

දින 1
ආභරණ-නුවර - නිල් මැණික්‌ රිදි මූදු
නිල් මැණික්‌ රිදි මූදු

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 11,500

ආභරණ-නුවර - Citrine Gemstone Silver Ring
Citrine Gemstone Silver Ring

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 7,000

දින 2
ආභරණ-නුවර - Blue Topaz Silver Ring
Blue Topaz Silver Ring

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 6,500

දින 2
ආභරණ-නුවර - Blue Sapphire Silver Ring නිල් මැණික
Blue Sapphire Silver Ring නිල් මැණික

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 15,000

දින 3
ආභරණ-නුවර - පුෂ්පරාග මැණික රිදි මූදු Yellow Sapphire
පුෂ්පරාග මැණික රිදි මූදු Yellow Sapphire

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 9,500

දින 4
ආභරණ-නුවර - පුෂ්පරාග සහ කාකනිල් මැණික් රිදි මුදුව
දින 5
ආභරණ-නුවර - Blue Sapphire Pendant නිල් මැණික්‌
Blue Sapphire Pendant නිල් මැණික්‌

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 5,500

දින 6
ආභරණ-නුවර - රතු මැණික රිදි මූදු...
රතු මැණික රිදි මූදු...

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 11,000

දින 7
ආභරණ-නුවර - Silver chine
Silver chine

නුවර, ආභරණ

රු 8,000

දින 7
ආභරණ-නුවර - පද්මරාග මැණික් රිදි මූදු "PADMARAGA"
පද්මරාග මැණික් රිදි මූදු "PADMARAGA"

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 12,000

දින 8
ආභරණ-නුවර - කාකනිල මැණික රිදි මූදු
කාකනිල මැණික රිදි මූදු

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 9,500

දින 9
ආභරණ-නුවර - පුෂ්පරාග සහ නිල් මැණික් රිදි මූදු
පුෂ්පරාග සහ නිල් මැණික් රිදි මූදු

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 11,500

දින 10
ආභරණ-නුවර - සුදු නිල් මැණික රිදි මූදු White Sapphire
සුදු නිල් මැණික රිදි මූදු White Sapphire

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 6,500

දින 10
ආභරණ-නුවර - පුෂ්පරාග මැණික රිදි මූදු...
පුෂ්පරාග මැණික රිදි මූදු...

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 7,500

දින 12
ආභරණ-නුවර - Gemstone Garnet
Gemstone Garnet

නුවර, ආභරණ

රු 2,000

දින 13
ආභරණ-නුවර - White Sapphire 2.87ct සුදුනිල්
White Sapphire 2.87ct සුදුනිල්

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 68,000

දින 16
ආභරණ-නුවර - Short necklace
Short necklace

නුවර, ආභරණ

රු 4,400

දින 16
ආභරණ-නුවර - Long chain
Long chain

නුවර, ආභරණ

රු 5,500

දින 16
ආභරණ-නුවර - Short necklace
Short necklace

නුවර, ආභරණ

රු 4,500

දින 16
ආභරණ-නුවර - රතු කොරල් රිදි මූදු Red Coral
රතු කොරල් රිදි මූදු Red Coral

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 7,000

දින 16
ආභරණ-නුවර - රිදී මන්ජුසාව
රිදී මන්ජුසාව

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 53,500

දින 17
ආභරණ-නුවර - Silver ring
Silver ring

නුවර, ආභරණ

රු 18,500

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!