දැන්විම් 76 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ආභරණ

ආභරණ-නුවර - Red Heart Necklace
Red Heart Necklace

නුවර, ආභරණ

රු 450

පැය 8
ආභරණ-නුවර - Couple Rings
Couple Rings

නුවර, ආභරණ

රු 750

පැය 10
ආභරණ-නුවර - KakaNila Gem Stone Ring (කාකනිල මැණික)
KakaNila Gem Stone Ring (කාකනිල මැණික)

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 11,000

පැය 13
ආභරණ-නුවර - Gem stones
Gem stones

නුවර, ආභරණ

රු 5,000

දින 1
ආභරණ-නුවර - Blue Sapphire & White Gem Silver Ring
Blue Sapphire & White Gem Silver Ring

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 13,000

දින 1
ආභරණ-නුවර - Yellow Sapphire Gemstones Silver Gents Ring.
Yellow Sapphire Gemstones Silver Gents Ring.

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 8,000

දින 2
ආභරණ-නුවර - සුද මැණික්‌ රිදි මුදු(White Sapphire Gem Ring)
සුද මැණික්‌ රිදි මුදු(White Sapphire Gem Ring)

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 6,000

දින 3
ආභරණ-නුවර - Blue Sapphire Gem Silver Gents Ring
Blue Sapphire Gem Silver Gents Ring

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 8,500

දින 4
ආභරණ-නුවර - Pink Sapphire
Pink Sapphire

නුවර, ආභරණ

රු 75,000

දින 5
ආභරණ-නුවර - Blue Sapphire Gem Ladies Silver Ring
Blue Sapphire Gem Ladies Silver Ring

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 8,500

දින 8
ආභරණ-නුවර - Red Coral Gem Silver Ring (රතු කොරල් රිදි මුදු)
Red Coral Gem Silver Ring (රතු කොරල් රිදි මුදු)

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 8,500

දින 11
ආභරණ-නුවර - Gold Pendant
Gold Pendant

නුවර, ආභරණ

රු 49,500

දින 11
ආභරණ-නුවර - Blue Sapphire & Yellow Gem Silver Ring
Blue Sapphire & Yellow Gem Silver Ring

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 10,000

දින 12
ආභරණ-නුවර - පොල්කටු ආභරණ
පොල්කටු ආභරණ

නුවර, ආභරණ

රු 150

දින 12
ආභරණ-නුවර - Kakanil Gem Gents Silver Ring කාකනිල මැණික්
Kakanil Gem Gents Silver Ring කාකනිල මැණික්

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 9,500

දින 13
ආභරණ-නුවර - Blue Sapphire Gem Stone Silver Ring (Nil Manik)
Blue Sapphire Gem Stone Silver Ring (Nil Manik)

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 11,000

දින 14
ආභරණ-නුවර - Tigers Eye Bangle Original
Tigers Eye Bangle Original

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 3,000

දින 16
ආභරණ-නුවර - Moon Stone, Ruby And Gomedha Gem Ring
Moon Stone, Ruby And Gomedha Gem Ring

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 14,000

දින 16
ආභරණ-නුවර - Blue Topaz Gemstone Gents Silver Ring
Blue Topaz Gemstone Gents Silver Ring

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 7,500

දින 20
ආභරණ-නුවර - Nawaratne GemStone Gents Silver Ring(නවරත්න)
Nawaratne GemStone Gents Silver Ring(නවරත්න)

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 7,500

දින 21
ආභරණ-නුවර - Ruby Gemstone Silver Ring (රතු මැණික)
Ruby Gemstone Silver Ring (රතු මැණික)

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 9,000

දින 22
ආභරණ-නුවර - නිල් මැණික් රිදි මුදුව (Blue Sapphire Gem)
නිල් මැණික් රිදි මුදුව (Blue Sapphire Gem)

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 12,500

දින 22
ආභරණ-නුවර - Yellow Sapphire Gem Stone Gents Silver Ring
Yellow Sapphire Gem Stone Gents Silver Ring

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 12,500

දින 23
ආභරණ-නුවර - ආර්නුල මැණික් රිදි මූද (Star Sappire Gem Ring)
ආර්නුල මැණික් රිදි මූද (Star Sappire Gem Ring)

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 10,000

දින 24
ආභරණ-නුවර - පච්ච මැණික් රිදි මූදු ( Pachè Gem Silver Ring)
පච්ච මැණික් රිදි මූදු ( Pachè Gem Silver Ring)

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 6,500

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!