දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ආභරණ

ආභරණ-කළුතර - Gold pendant
Gold pendant

කළුතර, ආභරණ

රු 5,000

දින 4
ආභරණ-කළුතර - Silver
Silver

කළුතර, ආභරණ

රු 37,500

දින 6
ආභරණ-කළුතර - This is very old from babiloniya
This is very old from babiloniya

කළුතර, ආභරණ

රු 150,000

දින 6
ආභරණ-කළුතර - Italian ridi
Italian ridi

කළුතර, ආභරණ

රු 28,000

දින 6
ආභරණ-කළුතර - Silver chan 925 UK Original
Silver chan 925 UK Original

කළුතර, ආභරණ

රු 15,000

දින 13
ආභරණ-කළුතර - Bridal indian jewellary set
Bridal indian jewellary set

කළුතර, ආභරණ

රු 2,500

දින 14
ආභරණ-කළුතර - Purple Sapphire
Purple Sapphire

කළුතර, ආභරණ

රු 9,000

දින 21
ආභරණ-කළුතර - Blue Sapphire
Blue Sapphire

කළුතර, ආභරණ

රු 9,500

දින 21
ආභරණ-කළුතර - White Sapphire
White Sapphire

කළුතර, ආභරණ

රු 12,000

දින 21
ආභරණ-කළුතර - kiristal
kiristal

කළුතර, ආභරණ

රු 100,000

දින 22
ආභරණ-කළුතර - Bridal Jewellery Set
Bridal Jewellery Set

කළුතර, ආභරණ

රු 15,000

දින 27
ආභරණ-කළුතර - Athdala pendant
Athdala pendant

කළුතර, ආභරණ

රු 25,000

දින 32
ආභරණ-කළුතර - Gemstone
Gemstone

කළුතර, ආභරණ

රු 4,000

දින 34
ආභරණ-කළුතර - GREEN CHRYSOBERYL
GREEN CHRYSOBERYL

කළුතර, ආභරණ

රු 650,000

දින 35
ආභරණ-කළුතර - Gold plated, ring
Gold plated, ring

කළුතර, ආභරණ

රු 12,000

දින 35
ආභරණ-කළුතර - Ruby Gemstone
Ruby Gemstone

කළුතර, ආභරණ

රු 1,150,000

දින 36
ආභරණ-කළුතර - Silver chain
Silver chain

කළුතර, ආභරණ

රු 40,000

දින 40
ආභරණ-කළුතර - Silver chain
Silver chain

කළුතර, ආභරණ

රු 25,000

දින 41
ආභරණ-කළුතර - Gemstones
Gemstones

කළුතර, ආභරණ

රු 2,700

දින 43
ආභරණ-කළුතර - Original silver earrings
Original silver earrings

කළුතර, ආභරණ

රු 8,000

දින 46
ආභරණ-කළුතර - Original silver earrings
Original silver earrings

කළුතර, ආභරණ

රු 9,500

දින 46
ආභරණ-කළුතර - Original silver jewelry
Original silver jewelry

කළුතර, ආභරණ

රු 8,500

දින 46
ආභරණ-කළුතර - Silver Ring
Silver Ring

කළුතර, ආභරණ

රු 3,000

දින 46
ආභරණ-කළුතර - Amethyst Geode
Amethyst Geode

කළුතර, ආභරණ

රු 60,000

දින 50
ආභරණ-කළුතර - Clear quartz wand crystal
Clear quartz wand crystal

කළුතර, ආභරණ

රු 6,000

දින 50

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!