දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ආභරණ

ආභරණ-කළුතර - Jems Blue And Red
Jems Blue And Red

කළුතර, ආභරණ

රු 6,000

දින 1
ආභරණ-කළුතර - අපල සදහා ස්වාබාවික මැණික් ඔබේ නිවසටම
දින 6
ආභරණ-කළුතර - Untreated chrysoberyl lot
Untreated chrysoberyl lot

කළුතර, ආභරණ

රු 25,000

දින 8
ආභරණ-කළුතර - Sapphire gem stone
Sapphire gem stone

කළුතර, ආභරණ

රු 100,000

දින 11
ආභරණ-කළුතර - kandian Jewellery set
kandian Jewellery set

කළුතර, ආභරණ

රු 30,000

දින 12
ආභරණ-කළුතර - Kakkanil Gemstone
Kakkanil Gemstone

කළුතර, ආභරණ

රු 2,000

දින 13
ආභරණ-කළුතර - Kandyan set
Kandyan set

කළුතර, ආභරණ

රු 38,000

දින 14
ආභරණ-කළුතර - Blue Sapphire
Blue Sapphire

කළුතර, ආභරණ

රු 150,000

දින 15
ආභරණ-කළුතර - Blue Sapphire
Blue Sapphire

කළුතර, ආභරණ

රු 20,000

දින 18
ආභරණ-කළුතර - Ridhi Ring 925
Ridhi Ring 925

කළුතර, ආභරණ

රු 5,750

දින 21
ආභරණ-කළුතර - Silver set 925
Silver set 925

කළුතර, ආභරණ

රු 9,500

දින 23
ආභරණ-කළුතර - Blue Sapphire
Blue Sapphire

කළුතර, ආභරණ

රු 50,000

දින 25
ආභරණ-කළුතර - ගෝමේද
ගෝමේද

කළුතර, ආභරණ

රු 110,000

දින 30
ආභරණ-කළුතර - Silver Chain
Silver Chain

කළුතර, ආභරණ

රු 22,000

දින 32
ආභරණ-කළුතර - Nawarathna set ( Natural )
Nawarathna set ( Natural )

කළුතර, ආභරණ

රු 3,000

දින 33
ආභරණ-කළුතර - Ridi malayak.
Ridi malayak.

කළුතර, ආභරණ

රු 22,000

දින 42
ආභරණ-කළුතර - Natural Srilanka Star Sapphire
Natural Srilanka Star Sapphire

කළුතර, ආභරණ

රු 100,000

දින 44
ආභරණ-කළුතර - Silver Bracelet 925
Silver Bracelet 925

කළුතර, ආභරණ

රු 2,500

දින 51
ආභරණ-කළුතර - රිදී ආභරන
රිදී ආභරන

කළුතර, ආභරණ

රු 50,001

දින 54
ආභරණ-කළුතර - රිදී මුද්දක් Silver ring
රිදී මුද්දක් Silver ring

කළුතර, ආභරණ

රු 8,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!