දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුගන්නාව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

P8p67 Asus Motherboard

නුවර, පරිගණක උපාංග

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Dell Laptop
Dell Laptop

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Multi Power Cord
Multi Power Cord

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 1
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-නුවර - Portable speaker
Portable speaker

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 2,200

දින 1
ජංගම දුරකථන-නුවර - Vivo V11 Pro 2018 (Used)
Vivo V11 Pro 2018 (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 38,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-නුවර - Apple iPhone SE (Used)
Apple iPhone SE (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 3
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-නුවර - Apple ipod
Apple ipod

නුවර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 3,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - MacBook Air I5
MacBook Air I5

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - 2017 Ipad Pro 12.9. 256gb
2017 Ipad Pro 12.9. 256gb

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 95,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-නුවර - Samsung Galaxy Note 8 International (Use
Samsung Galaxy Note 8 International (Use

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 88,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-නුවර - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Cctv Camera Systems
Cctv Camera Systems

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,900

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Torch
Torch

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 250

දින 9
පරිගණක උපාංග-නුවර - Usb Light
Usb Light

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 150

දින 9
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-නුවර - Headphone
Headphone

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 400

දින 9
පරිගණක උපාංග-නුවර - USB Sound Card
USB Sound Card

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 170

දින 10
පරිගණක උපාංග-නුවර - Usb card Reader
Usb card Reader

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 45

දින 10
පරිගණක උපාංග-නුවර - Usb Keyboard
Usb Keyboard

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 365

දින 10
පරිගණක උපාංග-නුවර - Mother board
Mother board

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 1,250

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - LED Bulb
LED Bulb

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Automatic Rice cooker
Automatic Rice cooker

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,000

දින 10
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-නුවර - Kisonli Speaker v350
Kisonli Speaker v350

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 600

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - CORE 2 DO 250GB/ 2GB RAM
CORE 2 DO 250GB/ 2GB RAM

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-නුවර - Lcd Monitor
Lcd Monitor

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 4,300

දින 10
ජංගම දුරකථන-නුවර - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!