මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

අලෙවි විධායක රැකියා අවස්ථා | යාපනය නගරය

දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි