දැන්විම් 87 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ඉබ්බාගමුව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia 1280 orginal (Used)
Nokia 1280 orginal (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 800

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J2 2017 (Used)
Samsung Galaxy J2 2017 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 8,250

පැය 10
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S6 Edge (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 32,000

පැය 11
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Atech Mouse
Atech Mouse

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 750

පැය 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - HP Gaming PC
HP Gaming PC

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

පැය 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Gigabyte Gaming PC
Gigabyte Gaming PC

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

පැය 13
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia Cseries 5 Hungary (Used)
Nokia Cseries 5 Hungary (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S (Used)
Samsung Galaxy S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 3,800

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Oppo F5 (New)
Oppo F5 (New)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5S 16Gb (Used)
Apple iPhone 5S 16Gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y7 pro (Used)
Huawei Y7 pro (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - 4 Gb Ram Ddr3 (Gaming)
4 Gb Ram Ddr3 (Gaming)

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y7 Pro (Used)
Huawei Y7 Pro (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 16GB (Used)
Apple iPhone 6 16GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 25,900

දින 4
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy A5 2016 (Used)
Samsung Galaxy A5 2016 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 18,900

දින 4
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Xiaomi Redmi 3S (Used)
Xiaomi Redmi 3S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia 3 (Used)
Nokia 3 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 5,500

දින 7
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 64 Gb Space Gray (Used)
Apple iPhone 6 64 Gb Space Gray (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

දින 8
Display giyapu phone oni

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

දින 9
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia E5 (Used)
Nokia E5 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia 3 (Used)
Nokia 3 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 5,200

දින 10
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei GR 5 (Used)
Huawei GR 5 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J2 2017 (Used)
Samsung Galaxy J2 2017 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 8,250

දින 11
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J8 64GB (Used)
Samsung Galaxy J8 64GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 41,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5S i5 16/32gb (Used)
Apple iPhone 5S i5 16/32gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 12,660

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!