දැන්විම් 82 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ඉබ්බාගමුව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S7 64GB Gold (Used)
Samsung Galaxy S7 64GB Gold (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 32,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei GR3 2017 (Used)
Huawei GR3 2017 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Oppo A57 (Used)
Oppo A57 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J2 prime (Used)
Samsung Galaxy J2 prime (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5S 32GB (Used)
Apple iPhone 5S 32GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - LG G6 ks360 (Used)
LG G6 ks360 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S 128 Gb (Used)
Apple iPhone 6S 128 Gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 32,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5S 16GB (Used)
Apple iPhone 5S 16GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 14,499

දින 5
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 4S A1347 (Used)
Apple iPhone 4S A1347 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Acer I5 7th Generations
Acer I5 7th Generations

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 78,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Mac Book Air Display 13.3" (a 1466)
Mac Book Air Display 13.3" (a 1466)

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 36,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Oppo A83 32GB (Used)
Oppo A83 32GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 4S Black (Used)
Apple iPhone 4S Black (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 9
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 16GB Gold (Used)
Apple iPhone 6 16GB Gold (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia 215 (Used)
Nokia 215 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - MAC BOOK AIR Core i5/13" LOGIC BOARD
MAC BOOK AIR Core i5/13" LOGIC BOARD

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy A5 2016 (Used)
Samsung Galaxy A5 2016 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 10
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5S 32 Gb (Used)
Apple iPhone 5S 32 Gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Toshiba Core I5 Laptop (8 GB/500 GB)
Toshiba Core I5 Laptop (8 GB/500 GB)

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 2015 (Used)
Samsung Galaxy J7 2015 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Microsoft Lumia 435 (Used)
Microsoft Lumia 435 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

දින 10
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy A3 SM-A300F/us (Used)
Samsung Galaxy A3 SM-A300F/us (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Samsung A3 Board
Samsung A3 Board

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!