දැන්විම් 114 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ඉබ්බාගමුව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia 3 (Used)
Nokia 3 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Dell Inspiron i7 8th Generation
Dell Inspiron i7 8th Generation

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 135,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia 216 215 (Used)
Nokia 216 215 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J2 4G (Used)
Samsung Galaxy J2 4G (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 1
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කුරුණෑගල - Dj speaker
Dj speaker

කුරුණෑගල, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 1,000

දින 1
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කුරුණෑගල - JBL Buffel
JBL Buffel

කුරුණෑගල, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 6,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S4 (Use
Samsung Galaxy S4 (Use

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 (64GB) (Used)
Apple iPhone 6 (64GB) (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - 16GB micro SD card
16GB micro SD card

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,100

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Multi sd card reader original
Multi sd card reader original

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 350

දින 4
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 4 (Used)
Apple iPhone 4 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 6,800

දින 4
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone SE 2017 (New)
Apple iPhone SE 2017 (New)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Desktop PC
Desktop PC

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - SANWA MG 1000 DIGITAL INSULATION TESTER
SANWA MG 1000 DIGITAL INSULATION TESTER

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S6 SM-G920F (Used)
Samsung Galaxy S6 SM-G920F (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - HTC Desire 626 (Used)
HTC Desire 626 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Huawei USB stick
Huawei USB stick

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,900

දින 6
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J2 2015 (Used)
Samsung Galaxy J2 2015 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S4 (Used)
Samsung Galaxy S4 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 8
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia 230 (Used)
Nokia 230 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 8
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - LG G3 (Used)
LG G3 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

දින 9
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 9
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කුරුණෑගල - Bluetooth sub
Bluetooth sub

කුරුණෑගල, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 6,800

දින 9
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කුරුණෑගල - Mini mp3 player audio
Mini mp3 player audio

කුරුණෑගල, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 300

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!