මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ශ්‍රී ලංකාව හි වාහන අමතර කොටස් විකිණීමට ඇත

දැන්විම් 214 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි