මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කොට්ටාව හි අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා සහ ආරක්ෂක සේවා සේවා සම්පාදකයෝ

දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි