මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

වායු සමීකරණ කාර්මික රැකියා අවස්ථා | ගම්පහ

දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි