මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ක්ෂේත්‍ර විකුණුම් විධායක රැකියා අවස්ථා | ගාල්ල

දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි