වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 77 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි සතුන්

සුරතල් සතුන්-කළුතර - Pit Bull
Pit Bull

සාමාජිකයාකළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 65,000

පැය 1 යි
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Pora kukula
Pora kukula

කළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 8,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Labrador dog for crossing
Labrador dog for crossing

කළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 4,000

දින 2
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Hamster
Hamster

කළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 3,500

දින 3
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Flowerhorn (red dragan)
Flowerhorn (red dragan)

කළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 4,000

දින 4
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Polypterus Ornatipinnis
Polypterus Ornatipinnis

සාමාජිකයාකළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 5,500

දින 4
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Motoro Stingray
Motoro Stingray

සාමාජිකයාකළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 28,000

දින 4
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Black Arowana
Black Arowana

සාමාජිකයාකළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 40,000

දින 4
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Polypterus Lapradei
Polypterus Lapradei

සාමාජිකයාකළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 6,500

දින 4
සතුන් සදහා වන උපාංග-කළුතර - Fish Tank
Fish Tank

සාමාජිකයාකළුතර, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 150,000

දින 4
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Albino Knife Fish
Albino Knife Fish

සාමාජිකයාකළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 11,000

දින 4
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Thai Silk Flowerhorn
Thai Silk Flowerhorn

සාමාජිකයාකළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 8,000

දින 4
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Red Tail Gold Arowana
Red Tail Gold Arowana

සාමාජිකයාකළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 65,000

දින 5
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Black Arowana
Black Arowana

සාමාජිකයාකළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 19,000

දින 5
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Albino Polypterus fish
Albino Polypterus fish

සාමාජිකයාකළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 2,300

දින 5
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Premium Gold Crossback Arowana
Premium Gold Crossback Arowana

සාමාජිකයාකළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 110,000

දින 5
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Dachshund Female Dog
Dachshund Female Dog

කළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 8,500

දින 5
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Original Lion Shepherd Dog for Crossing
Original Lion Shepherd Dog for Crossing

කළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 4,000

දින 6
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Pit Bull XL
Pit Bull XL

සාමාජිකයාකළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 70,000

දින 6
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Rottweiler
Rottweiler

කළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 30,000

දින 7
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Rottweiler For Stud. (Crossing Only)
Rottweiler For Stud. (Crossing Only)

කළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 1,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - ඇසිල් කුකුලේක් විකිනීමට ඇත
ඇසිල් කුකුලේක් විකිනීමට ඇත

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 7,500

දින 9
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Lion Shepherd Puppies
Lion Shepherd Puppies

සාමාජිකයාකළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 43,000

දින 10
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Dachshund female dog
Dachshund female dog

කළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 17,000

දින 10
සුරතල් සතුන්-කළුතර - Bullmastiff Puppies
Bullmastiff Puppies

සාමාජිකයාකළුතර, සුරතල් සතුන්

රු 63,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!