දැන්විම් 160 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හිඟුරක්ගොඩ හි දැන්වීම්

මෝටර් රථ-පොලොන්නරුව - Nissan Sunny FB 14 1998
Nissan Sunny FB 14 1998

170,000 km

පොලොන්නරුව, මෝටර් රථ

රු 1,900,000

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei Nova 3i (Used)
Huawei Nova 3i (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 38,000

පැය 5
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 1
සුරතල් සතුන්-පොලොන්නරුව - Pigeon
Pigeon

පොලොන්නරුව, සුරතල් සතුන්

රු 1,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei Nova 2i 64GB Black (Used)
Huawei Nova 2i 64GB Black (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy S7 Edge black (Used)
Samsung Galaxy S7 Edge black (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

දින 4
මෝටර් රථ-පොලොන්නරුව - Chery QQ 2006
Chery QQ 2006

72,000 km

පොලොන්නරුව, මෝටර් රථ

රු 900,000

දින 5
නිවාස-පොලොන්නරුව - දෙමහල් නිවසක් විකිනීමට හිගුරක්ගොඩ
දෙමහල් නිවසක් විකිනීමට හිගුරක්ගොඩ

කාමර: 6, නානකාමර: 3

පොලොන්නරුව, නිවාස

රු 6,000,000

දින 5
සුරතල් සතුන්-පොලොන්නරුව - Pigeon
Pigeon

පොලොන්නරුව, සුරතල් සතුන්

රු 1,500

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පොලොන්නරුව - Kubota Tractor 4 Wd
Kubota Tractor 4 Wd

සාමාජිකයාපොලොන්නරුව, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,290,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පොලොන්නරුව - Kubota Tractor 4 Wd
Kubota Tractor 4 Wd

සාමාජිකයාපොලොන්නරුව, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 875,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පොලොන්නරුව - Electric Forklift
Electric Forklift

සාමාජිකයාපොලොන්නරුව, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 295,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පොලොන්නරුව - Komatsu Forklift 2 Ton
Komatsu Forklift 2 Ton

සාමාජිකයාපොලොන්නරුව, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 575,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පොලොන්නරුව - Kubota New lion K 7, 8
Kubota New lion K 7, 8

සාමාජිකයාපොලොන්නරුව, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 285,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පොලොන්නරුව - TRACTOR 4 wd with slasher
TRACTOR 4 wd with slasher

සාමාජිකයාපොලොන්නරුව, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 425,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පොලොන්නරුව - Yanmar Mini Excavator
Yanmar Mini Excavator

සාමාජිකයාපොලොන්නරුව, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 295,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පොලොන්නරුව - John Deere tractor
John Deere tractor

සාමාජිකයාපොලොන්නරුව, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,950,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පොලොන්නරුව - RK 80 tractor
RK 80 tractor

සාමාජිකයාපොලොන්නරුව, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 395,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පොලොන්නරුව - Forklift 1 ton
Forklift 1 ton

සාමාජිකයාපොලොන්නරුව, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 395,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පොලොන්නරුව - Tractor Rotary
Tractor Rotary

සාමාජිකයාපොලොන්නරුව, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 65,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පොලොන්නරුව - Toyota Dolphin 1999
Toyota Dolphin 1999

122,999 km

පොලොන්නරුව, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,150,000

දින 8
මෝටර් රථ-පොලොන්නරුව - Nissan Sunny FB 14 1996
Nissan Sunny FB 14 1996

235,500 km

පොලොන්නරුව, මෝටර් රථ

රු 1,495,000

දින 8
මෝටර් රථ-පොලොන්නරුව - Toyota Carina 1997
Toyota Carina 1997

185,000 km

පොලොන්නරුව, මෝටර් රථ

රු 2,375,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Nokia 1280 (Used)
Nokia 1280 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 1,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Vivo Y53 Fifa 2018 (Used)
Vivo Y53 Fifa 2018 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!