වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
yamaha
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හම්බන්තොට හි Yamaha මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Yamaha TW 225 2015
Yamaha TW 225 2015

850 km

හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 450,000

පැය 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

43,142 km

සාමාජිකයාහම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

24,000 km

හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Yamaha FZ 2012
Yamaha FZ 2012

38,000 km

හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Yamaha FZ25 2017
Yamaha FZ25 2017

1,700 km

හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Yamaha FZ 2018
Yamaha FZ 2018

6,000 km

හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Yamaha FZ S for sale 2012
Yamaha FZ S for sale 2012

70,000 km

හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 205,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Yamaha FZ 150 2015
Yamaha FZ 150 2015

6,200 km

හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Yamaha FZ 2015
Yamaha FZ 2015

28,500 km

හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 28
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Yamaha FZ 2012
Yamaha FZ 2012

50,000 km

හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 32
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Yamaha Ray ZR Motorbikes 2017
Yamaha Ray ZR Motorbikes 2017

18,800 km

හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 36
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Yamaha FZ 2012
Yamaha FZ 2012

48,000 km

හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 37
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Yamaha FZ S ysmahaFZs 2017
Yamaha FZ S ysmahaFZs 2017

13,000 km

සාමාජිකයාහම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 355,000

දින 39
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

27,000 km

හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 50
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Yamaha FZ 2015
Yamaha FZ 2015

27,000 km

හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 54
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

26,000 km

හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 55
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

5,000 km

හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 360,000

දින 55
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Yamaha FZ version 2 2016
Yamaha FZ version 2 2016

27,000 km

හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 56
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Yamaha FZ S 2012
Yamaha FZ S 2012

35,000 km

හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 229,000

දින 58
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Yamaha FZ Vesion 2 2015
Yamaha FZ Vesion 2 2015

18,000 km

හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!