මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

හම්බන්තොට නගරය හි ඉඩම් විකිණීමට

දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි