මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • E Tel

E-tel ජංගම දුරකථන විකිණීමට, හක්මන

දැන්විම් 1 න් 1-1 දක්වා පෙන්නුම් කරයි