මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

හබරණ හිදී සෙල්ලම් බඩු සහ ක්‍රීඩා උපකරණ

දැන්විම් 1 න් 1-1 දක්වා පෙන්නුම් කරයි