දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වෙනත් සේවා

වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Study in Abroad
Study in Abroad

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

රු 2,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - වේයන් මර්ධන ව්ශ්ෂඥයෝ ( J Eshan Pest Service )
වේයන් මර්ධන ව්ශ්ෂඥයෝ ( J Eshan Pest Service )

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - වේයන් මර්ධනය [ Termite Control ]
වේයන් මර්ධනය [ Termite Control ]

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 1
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Study in Abroad
Study in Abroad

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

රු 2,000

වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Specialist in pest control services
Specialist in pest control services

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 1
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - වේයන් ඇතුළු සියලුම කෘමි සතුන් මර්ධනය
වේයන් ඇතුළු සියලුම කෘමි සතුන් මර්ධනය

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 1
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - වේයන් මර්ධන ව්ශ්ෂඥයෝ ( J Eshan Pest Service )
වේයන් මර්ධන ව්ශ්ෂඥයෝ ( J Eshan Pest Service )

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 1
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Speed Lion Security Service
Speed Lion Security Service

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

රු 1,200

දින 1
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Pest Control Service Provider
Pest Control Service Provider

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 2
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Termite & Pest Control Service
Termite & Pest Control Service

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 2
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - J Eshan Pest Control Service
J Eshan Pest Control Service

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 2
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - FINANCIAL SPONSOR FOR VISA
FINANCIAL SPONSOR FOR VISA

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

රු 10,000

දින 7
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - EPF,ETF/PAYOLL/HR Consultancy Services.
EPF,ETF/PAYOLL/HR Consultancy Services.

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

රු 10,000

දින 8
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Lahiru Pest Control
Lahiru Pest Control

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 9
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Book Keeping
Book Keeping

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 10
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - ජෝතිෂ්‍ය හදහන් බැලීම
ජෝතිෂ්‍ය හදහන් බැලීම

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

රු 500

දින 11
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - DP10/ Intership VISA
DP10/ Intership VISA

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

රු 75,000

දින 12
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - වේයන් මර්ධන සේවාව
වේයන් මර්ධන සේවාව

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 20
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Auditing & Accountancy Services
Auditing & Accountancy Services

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 21
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Garment Pattern Making and Grading Service
Garment Pattern Making and Grading Service

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

රු 10,000

දින 22
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - "PEST GUARD" TERMITE & PEST CONTROL
"PEST GUARD" TERMITE & PEST CONTROL

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 25
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Financial Sponsor - Kiribathgoda
Financial Sponsor - Kiribathgoda

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

රු 3,750

දින 27
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Termite Control Treatment
Termite Control Treatment

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 28
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - SMS Marketing | Promotions Greetings
SMS Marketing | Promotions Greetings

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

රු 1

දින 31
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - ACCOUNTING SOFTWARE SOLUTIONS AND CONSULTANCY SERVICES.
ACCOUNTING SOFTWARE SOLUTIONS AND CONSULTANCY SERVICES.

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 32
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Specialist In Pest Control Treatment
Specialist In Pest Control Treatment

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 37
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - ANTI TERMITE CONTROL SERVICE
ANTI TERMITE CONTROL SERVICE

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!