දැන්විම් 7 න් 1-7 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්-ගම්පහ - steam cabin
steam cabin

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 60,000

දින 1
සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්-ගම්පහ - Mini First Aid Kit
Mini First Aid Kit

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 799

දින 3
සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්-ගම්පහ - Hospital Bed
Hospital Bed

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 125,000

දින 25
සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්-ගම්පහ - සුප්‍රසිද්ධ නාසානන්ද තෙලය මුල් වට්ටෝරව.
සුප්‍රසිද්ධ නාසානන්ද තෙලය මුල් වට්ටෝරව.

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 200,000,000

දින 40
සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්-ගම්පහ - Ultra Sound Scanner
Ultra Sound Scanner

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 500,000

දින 41
සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්-ගම්පහ - Dental Chair
Dental Chair

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 300,000

දින 41
සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්-ගම්පහ - Mask N95
Mask N95

සාමාජිකයාගම්පහ, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 120

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!