මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ගම්පහ ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය නිෂ්පාදන අන්තර්ජාලයෙන් මිලදීගන්න.

දැන්විම් 63 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි