දැන්විම් 60 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගල්නෑව හි දැන්වීම්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - New Holland Tractor
New Holland Tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,190,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-අනුරාධපුර - Amplifier
Amplifier

අනුරාධපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mahindra bolero 2015
Mahindra bolero 2015

32,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,390,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Harvester
Harvester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 90,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Samsung Galaxy J6+ (Used)
Samsung Galaxy J6+ (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 33,500

දින 2
ගෙවතු-අනුරාධපුර - Water Pump
Water Pump

අනුරාධපුර, ගෙවතු

රු 70,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Huawei GR3 (Used)
Huawei GR3 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 23,500

දින 3
සුරතල් සතුන්-අනුරාධපුර - German shepherd
German shepherd

අනුරාධපුර, සුරතල් සතුන්

රු 18,000

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Saru Compost
Saru Compost

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 390

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mahindra maximo 2012
Mahindra maximo 2012

110,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 750,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Dimo Batta 2008
Dimo Batta 2008

63,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 540,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 4S 16GB (Used)
Apple iPhone 4S 16GB (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota townace lotto 1995
Toyota townace lotto 1995

200,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 9
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Sunami Tractor
Sunami Tractor

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mahindra Bolero 2015
Mahindra Bolero 2015

38,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,480,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 4S 4eyar (Used)
Apple iPhone 4S 4eyar (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Samsung Galaxy J6+ blue (Used)
Samsung Galaxy J6+ blue (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 34,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Tafe tractor
Tafe tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,390,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Tafe Tractor
Tafe Tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,085,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan Caravan 1997
Nissan Caravan 1997

250,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 15
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Samsung Lap Ram Card
Samsung Lap Ram Card

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 850

දින 15
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 4S Used (Used)
Apple iPhone 4S Used (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 16
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Huawei GR3 (Used)
Huawei GR3 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

දින 16
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Samsung Galaxy On7 pro (Used)
Samsung Galaxy On7 pro (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Lenovo A1000 (Used)
Lenovo A1000 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!