දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ආභරණ

ආභරණ-ගාල්ල - Silver Bracelet
Silver Bracelet

ගාල්ල, ආභරණ

රු 3,800

දින 1
ආභරණ-ගාල්ල - Pendant
Pendant

ගාල්ල, ආභරණ

රු 2,500

දින 1
ආභරණ-ගාල්ල - ප්‍රේමි බැම්ම කරාබු රීදි
දින 2
ආභරණ-ගාල්ල - රීදි ප්‍රේමි බැම්ම වලලු
දින 2
ආභරණ-ගාල්ල - රිදී දත් බැම්ම වලලූ
රිදී දත් බැම්ම වලලූ

ගාල්ල, ආභරණ

රු 4,000

දින 2
ආභරණ-ගාල්ල - Silver Rosa rings
Silver Rosa rings

ගාල්ල, ආභරණ

රු 3,000

දින 2
ආභරණ-ගාල්ල - Two James elifand pandanse
Two James elifand pandanse

ගාල්ල, ආභරණ

රු 1,500

දින 5
ආභරණ-ගාල්ල - Silver bracelet new
Silver bracelet new

ගාල්ල, ආභරණ

රු 5,000

දින 5
ආභරණ-ගාල්ල - Pink sapphire
Pink sapphire

ගාල්ල, ආභරණ

රු 175,000

දින 5
ආභරණ-ගාල්ල - Bracelet
Bracelet

ගාල්ල, ආභරණ

රු 7,000

දින 9
ආභරණ-ගාල්ල - Itz weight is 97 g
Itz weight is 97 g

ගාල්ල, ආභරණ

රු 26,000

දින 11
ආභරණ-ගාල්ල - Silver 925
Silver 925

ගාල්ල, ආභරණ

රු 7,500

දින 19
ආභරණ-ගාල්ල - Pink Sapphire And Padmaraja Gem Lot
Pink Sapphire And Padmaraja Gem Lot

ගාල්ල, ආභරණ

රු 22,000

දින 24
ආභරණ-ගාල්ල - Blue Sapphire Gem Clean Lot
Blue Sapphire Gem Clean Lot

ගාල්ල, ආභරණ

රු 23,500

දින 24
ආභරණ-ගාල්ල - Necklace and Beeds
Necklace and Beeds

ගාල්ල, ආභරණ

රු 20,000

දින 33
ආභරණ-ගාල්ල - Black Corel
Black Corel

ගාල්ල, ආභරණ

රු 2,500

දින 34
ආභරණ-ගාල්ල - Good Condition
Good Condition

ගාල්ල, ආභරණ

රු 23,000

දින 39
ආභරණ-ගාල්ල - Nawarathne Gem Sets
Nawarathne Gem Sets

ගාල්ල, ආභරණ

රු 3,950

දින 40
ආභරණ-ගාල්ල - Womens' Diamond Ring
Womens' Diamond Ring

ගාල්ල, ආභරණ

රු 67,000

දින 55
ආභරණ-ගාල්ල - Natural Diamond Ring(Women)
Natural Diamond Ring(Women)

ගාල්ල, ආභරණ

රු 147,000

දින 55
ආභරණ-ගාල්ල - Silver 925 Chain
Silver 925 Chain

ගාල්ල, ආභරණ

රු 11,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!