දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ආභරණ

ආභරණ-ගාල්ල - Unheated Ruby
Unheated Ruby

ගාල්ල, ආභරණ

රු 55,000

දින 4
ආභරණ-ගාල්ල - Silver ring
Silver ring

ගාල්ල, ආභරණ

රු 1,400

දින 8
ආභරණ-ගාල්ල - Bracelet with topaz
Bracelet with topaz

ගාල්ල, ආභරණ

රු 8,000

දින 15
ආභරණ-ගාල්ල - Garnet Earings
Garnet Earings

ගාල්ල, ආභරණ

රු 4,200

දින 20
ආභරණ-ගාල්ල - Necklace
Necklace

ගාල්ල, ආභරණ

රු 412

දින 21
ආභරණ-ගාල්ල - Bracelet
Bracelet

ගාල්ල, ආභරණ

රු 410

දින 21
ආභරණ-ගාල්ල - Silver jewelry
Silver jewelry

ගාල්ල, ආභරණ

රු 2,500

දින 21
ආභරණ-ගාල්ල - Necklace
Necklace

ගාල්ල, ආභරණ

රු 375

දින 21
ආභරණ-ගාල්ල - Walayam Mala
Walayam Mala

ගාල්ල, ආභරණ

රු 6,500

දින 29
ආභරණ-ගාල්ල - 24kGold ring
24kGold ring

ගාල්ල, ආභරණ

රු 1,200

දින 30
ආභරණ-ගාල්ල - රිදි ඩබල් කුන්ඩු මාල
රිදි ඩබල් කුන්ඩු මාල

ගාල්ල, ආභරණ

රු 7,900

දින 33
ආභරණ-ගාල්ල - Multy Color Beslats
Multy Color Beslats

ගාල්ල, ආභරණ

රු 18,500

දින 34
ආභරණ-ගාල්ල - Silver Necklace
Silver Necklace

ගාල්ල, ආභරණ

රු 10,500

දින 36
ආභරණ-ගාල්ල - Silver Eleghpant Pendants
Silver Eleghpant Pendants

ගාල්ල, ආභරණ

රු 6,500

දින 38
ආභරණ-ගාල්ල - Opal Rings
Opal Rings

ගාල්ල, ආභරණ

රු 6,000

දින 38
ආභරණ-ගාල්ල - Silver chain
Silver chain

ගාල්ල, ආභරණ

රු 2,000

දින 39
ආභරණ-ගාල්ල - Starlin silver 925
Starlin silver 925

ගාල්ල, ආභරණ

රු 8,000

දින 41
ආභරණ-ගාල්ල - Saree
Saree

ගාල්ල, ආභරණ

රු 28,000

දින 42
ආභරණ-ගාල්ල - Small silver pendant with topaz
Small silver pendant with topaz

ගාල්ල, ආභරණ

රු 2,000

දින 50
ආභරණ-ගාල්ල - Ladies crystal Jewelry Sets
Ladies crystal Jewelry Sets

ගාල්ල, ආභරණ

රු 700

දින 53
ආභරණ-ගාල්ල - Jewelry Silver Chain 925
Jewelry Silver Chain 925

ගාල්ල, ආභරණ

රු 20,000

දින 53
ආභරණ-ගාල්ල - Silver chain
Silver chain

ගාල්ල, ආභරණ

රු 18,000

දින 57
ආභරණ-ගාල්ල - Gold Plated Ring for Smart Men
Gold Plated Ring for Smart Men

ගාල්ල, ආභරණ

රු 1,350

දින 1133

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!