දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ආභරණ

ආභරණ-ගාල්ල - Anchor Pendant(Gold Plated)
Anchor Pendant(Gold Plated)

ගාල්ල, ආභරණ

රු 2,100

දින 4
ආභරණ-ගාල්ල - Original Silver Bracelet
Original Silver Bracelet

ගාල්ල, ආභරණ

රු 2,500

දින 6
ආභරණ-ගාල්ල - Silver chain
Silver chain

ගාල්ල, ආභරණ

රු 20,000

දින 13
ආභරණ-ගාල්ල - Queens Reveal Necklece N Pendent
Queens Reveal Necklece N Pendent

ගාල්ල, ආභරණ

රු 450

දින 18
ආභරණ-ගාල්ල - Spinal 2.80 carat
Spinal 2.80 carat

ගාල්ල, ආභරණ

රු 1,500

දින 26
ආභරණ-ගාල්ල - Bracelet
Bracelet

ගාල්ල, ආභරණ

රු 6,000

දින 27
ආභරණ-ගාල්ල - Gemstone Available
Gemstone Available

ගාල්ල, ආභරණ

රු 1,000

දින 27
ආභරණ-ගාල්ල - Natural Star Sapphire 3 .15 Ct
Natural Star Sapphire 3 .15 Ct

ගාල්ල, ආභරණ

රු 45,000

දින 33
ආභරණ-ගාල්ල - Silver Jewellery
Silver Jewellery

ගාල්ල, ආභරණ

රු 31,000

දින 34
ආභරණ-ගාල්ල - Silver Chain
Silver Chain

ගාල්ල, ආභරණ

රු 3,500

දින 39
ආභරණ-ගාල්ල - Bridal jewelry set
Bridal jewelry set

ගාල්ල, ආභරණ

රු 4,500

දින 41
ආභරණ-ගාල්ල - Black coral ring
Black coral ring

ගාල්ල, ආභරණ

රු 15,000

දින 42
ආභරණ-ගාල්ල - Blue sapphire gems
Blue sapphire gems

ගාල්ල, ආභරණ

රු 120,000

දින 45
ආභරණ-ගාල්ල - GOLD PLATED MEN/WOMEN BRACELET
GOLD PLATED MEN/WOMEN BRACELET

සාමාජිකයාගාල්ල, ආභරණ

රු 3,450

දින 47
ආභරණ-ගාල්ල - Silver pendant
Silver pendant

ගාල්ල, ආභරණ

රු 5,000

දින 49
ආභරණ-ගාල්ල - Navel Belly Ring
Navel Belly Ring

ගාල්ල, ආභරණ

රු 2,350

දින 49
ආභරණ-ගාල්ල - Silver chain
Silver chain

ගාල්ල, ආභරණ

රු 17,000

දින 50
ආභරණ-ගාල්ල - Bracelet
Bracelet

ගාල්ල, ආභරණ

රු 8,500

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!