දැන්විම් 87 න් 76-87 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - ඉක්මනින් විකිණීමට
ඉක්මනින් විකිණීමට

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 51
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Dragon flower plants
Dragon flower plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,000

දින 52
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Lotus plants
Lotus plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 52
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - තේ පැළ
තේ පැළ

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 52
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - කැන්ඩියන් ඩාන්ස් පැල,
කැන්ඩියන් ඩාන්ස් පැල,

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 53
කුරුඳු ඇට

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

දින 54
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - hoda waragaye anthuriyam pala
hoda waragaye anthuriyam pala

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 54
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Gammiris
Gammiris

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 56
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - අන්නාසි පැළ.
අන්නාසි පැළ.

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 57
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - තුඹ කරිවිල පැළ
තුඹ කරිවිල පැළ

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 57
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Vanda orchid
Vanda orchid

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 57
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - ඇන්තුරියම් පැල තවානක්
ඇන්තුරියම් පැල තවානක්

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 475,000

දින 59

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!