මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

අලෙවි විධායක රැකියා අවස්ථා | ගාල්ල නගරය

දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි