මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කුලියට හි කාමර සහ නිවාස කොටස් | ගාල්ල නගරය

දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි