දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගල්ගමුව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 64gb (Used)
Apple iPhone 6 64gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 31,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - PC with 2GB Ram
PC with 2GB Ram

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Computer Full Set
Computer Full Set

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S3 (Used)
Samsung Galaxy S3 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Oppo F5 2017 (Used)
Oppo F5 2017 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - BlackBerry Bold 9780 (Used)
BlackBerry Bold 9780 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Oppo F9 (Used)
Oppo F9 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 42,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - trible door fridge (defridger)
trible door fridge (defridger)

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 160,000

දින 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Vr Box
Vr Box

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,100

දින 10
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - WD SCORPIO HDD
WD SCORPIO HDD

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 2017 (Used)
Samsung Galaxy J7 2017 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S4 2014 (Used)
Samsung Galaxy S4 2014 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Laptop
Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 13
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Sony Xperia M4 Aqua (Used)
Sony Xperia M4 Aqua (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 16
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 64GB (Used)
Apple iPhone 6 64GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S4 (Used)
Samsung Galaxy S4 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Orca oven
Orca oven

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 21
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy Note 2 HSV-E250S (Used)
Samsung Galaxy Note 2 HSV-E250S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 22
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Laptop netbook
Laptop netbook

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 13,000

දින 24
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy A8 2018 (New)
Samsung Galaxy A8 2018 (New)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 53,000

දින 29
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Mobily 4G Dongle
Mobily 4G Dongle

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 30
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Huawei Nova 2i 360° Luxury Back Cover
Huawei Nova 2i 360° Luxury Back Cover

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 700

දින 32
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei P8 Lite (Used)
Huawei P8 Lite (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 32
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 prime (Used)
Samsung Galaxy J7 prime (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 32
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia 1280 (Used)
Nokia 1280 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 1,500

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!