දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගල්ගමුව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y9 2018 (Used)
Huawei Y9 2018 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

විනාඩි 33
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung note 1 (Used)
Samsung note 1 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung galaxy core prime (Used)
Samsung galaxy core prime (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S 64GB (Used)
Apple iPhone 6S 64GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 50,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - huawei mediapad T3 7
huawei mediapad T3 7

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y5 .... (Used)
Huawei Y5 .... (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S4 32Gb (Used)
Samsung Galaxy S4 32Gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - D90 Camara And Lense
D90 Camara And Lense

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 59,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - HTC One A9 u (Used)
HTC One A9 u (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

දින 9
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S8+ (New)
Samsung Galaxy S8+ (New)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 78,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 16GB (Used)
Apple iPhone 6 16GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Q Mobile oppo neo 7 (Used)
Q Mobile oppo neo 7 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 17
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 prime (Used)
Samsung Galaxy J7 prime (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - HP laptop
HP laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 22
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y5 2017 (Used)
Huawei Y5 2017 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 24
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 24
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - LG Leon (Used)
LG Leon (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 29
LG phone wanted

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

දින 30
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - HTC Desire 626G+ (Used)
HTC Desire 626G+ (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 30
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - HP laptop
HP laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 32
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon 1100D
Canon 1100D

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 35
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S Plus (Used)
Apple iPhone 6S Plus (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 58,000

දින 35
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy Note 3 (Used)
Samsung Galaxy Note 3 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 37
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon D7000
Nikon D7000

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

දින 40

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!