මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ගලෙන්බින්දුනුවැව විකිණීමට ඇති විද්‍යුත් භාණ්ඩ

දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි