දැන්විම් 51 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ඇල්ල හි දැන්වීම්

ඉඩම්-බදුල්ල - Land for sale Ella
Land for sale Ella

50.0 පර්චස්

සාමාජිකයාබදුල්ල, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-බදුල්ල - Restaurant Steward - Ella
Restaurant Steward - Ella

Ella Chophouse

රු 18,000 - 20,000

බදුල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ඉඩම්-බදුල්ල - Land for sale - Hallpe
Land for sale - Hallpe

36.33 පර්චස්

සාමාජිකයාබදුල්ල, ඉඩම්

රු 3,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
පරිගණක උපාංග-බදුල්ල - 320W HP 6 Pin PSU
320W HP 6 Pin PSU

බදුල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

දින 3
ඉඩම්-බදුල්ල - Water fall View land in Ella
Water fall View land in Ella

20.0 පර්චස්

බදුල්ල, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 3
Hiring a Vehicle To CECB-Uma Oya

බදුල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

දින 4
ඉඩම්-බදුල්ල - Land For Sale in -Ella
Land For Sale in -Ella

4.0 අක්කර

බදුල්ල, ඉඩම්

රු 900,000 අක්කරයකට

දින 4
ඉඩම්-බදුල්ල - Land For Sale in Ella
Land For Sale in Ella

210.0 පර්චස්

බදුල්ල, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-බදුල්ල - තේ ඉඩම් විකිණීමට - ඇල්ල
තේ ඉඩම් විකිණීමට - ඇල්ල

200.0 පර්චස්

බදුල්ල, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-බදුල්ල - Land for sale in Ella
Land for sale in Ella

92.0 පර්චස්

බදුල්ල, ඉඩම්

රු 105,000 පර්ච් එකකට

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-බදුල්ල - Hp i5 Gaming PC
Hp i5 Gaming PC

බදුල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,999

දින 12
පරිගණක උපාංග-බදුල්ල - Scanner (Used)
Scanner (Used)

බදුල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 12
ජංගම දුරකථන-බදුල්ල - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

බදුල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 28,500

දින 13
Front Office Manager - Ella

Ella Flower Garden Resort

රු 30,000 - 45,000

සාමාජිකයාබදුල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ඉඩම්-බදුල්ල - Land for sale - Ella
Land for sale - Ella

237.0 පර්චස්

සාමාජිකයාබදුල්ල, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
Cook - Ella

Well Reputed Hotel In Ella

රු 30,000 - 55,000

බදුල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
bolero

බදුල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

දින 17
Restaurant Steward - Ella

Ella Flower Garden Resort

රු 15,000 - 30,000

සාමාජිකයාබදුල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
Front Office Executive - Ella

Ella Flower Garden Resort

රු 20,000 - 30,000

සාමාජිකයාබදුල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
Housekeeping Boy - Ella

Ella Flower Garden Resort

රු 20,000 - 30,000

සාමාජිකයාබදුල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ජංගම දුරකථන-බදුල්ල - Samsung Galaxy S8+ SMG955FD (Used)
Samsung Galaxy S8+ SMG955FD (Used)

බදුල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 72,000

දින 21
Driver - Ella

Hotel in Ella

බදුල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ඉඩම්-බදුල්ල - Land for sale in Ella
Land for sale in Ella

4.0 අක්කර

බදුල්ල, ඉඩම්

රු 3,500,000 අක්කරයකට

දින 22
Housekeeper - Ella

Green Lantern Inn.

රු 20,000 - 50,000

බදුල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ඉඩම්-බදුල්ල - Land for Rent/Lease in Ella
Land for Rent/Lease in Ella

30.0 පර්චස්

බදුල්ල, ඉඩම්

රු 1,200,000 අවුරුද්දකට

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!