දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දිවුලපිටිය හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Phase Linear Amplifier & Pre-Amp
Phase Linear Amplifier & Pre-Amp

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Sawonds Set
Sawonds Set

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 600,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Amp / Amplifier 1300w
Amp / Amplifier 1300w

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Fender Stratocaster Highway One USA
Fender Stratocaster Highway One USA

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 135,000

දින 22
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - USA Sound System
USA Sound System

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 22
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Pioneer Amp& buffule
Pioneer Amp& buffule

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 29,000

දින 28
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Direct box
Direct box

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 30
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - 18" p Audio spekaer
18" p Audio spekaer

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 43,000

දින 35
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Pv 3.G
Pv 3.G

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 24,000

දින 36
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Sound සිස්ටම්
Sound සිස්ටම්

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 38
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Dbx 215 eq
Dbx 215 eq

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,000

දින 40
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - Rc airplanes
Rc airplanes

ගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 3,500

දින 46
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Line 6 Pro Headset And Microphone
Line 6 Pro Headset And Microphone

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 48
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Sound setup
Sound setup

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 155,000

දින 50
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Treadmill
Treadmill

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 40,000

දින 51
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Aesic shoes
Aesic shoes

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!