දැන්විම් 162 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දිවුලපිටිය හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Micromax Bolt black (Used)
Micromax Bolt black (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Microsoft Lumia 435 black (Used)
Microsoft Lumia 435 black (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 2,200

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Tempered glass For iphone x
Tempered glass For iphone x

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP i7 6th Generation
HP i7 6th Generation

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S 16gb (Used)
Apple iPhone 6S 16gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S Plus 16GB (Used)
Apple iPhone 6S Plus 16GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 45,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 8 Plus 64GB (Used)
Apple iPhone 8 Plus 64GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 92,500

දින 1
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - Bose Sound Sport
Bose Sound Sport

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 32,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone SE 64GB (Used)
Apple iPhone SE 64GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 23,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 64GB (Used)
Apple iPhone 6 64GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy A7 (Used)
Samsung Galaxy A7 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia 1110 (New)
Nokia 1110 (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 1,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Oppo Neo 5 (Used)
Oppo Neo 5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J6 infinity (Used)
Samsung Galaxy J6 infinity (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y3 (New)
Huawei Y3 (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 44,000

දින 3
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - Wifi Screen Share
Wifi Screen Share

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,500

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Flysky Fs-I6 6 Channel Remote & Receiver
Flysky Fs-I6 6 Channel Remote & Receiver

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 Plus 32GB (Used)
Apple iPhone 7 Plus 32GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 75,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

දින 3
රූපවාහිනි-ගම්පහ - LG(LED) TV
LG(LED) TV

ගම්පහ, රූපවාහිනි

රු 27,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Dell Monitor
Dell Monitor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S 64gb (Used)
Apple iPhone 6S 64gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 33,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y3 (Used)
Huawei Y3 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!