මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

අලුත්වැඩියා කරන ලද වෑන් රථ විකිණීමට කොළඹ

දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි