මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

පරිගණක ටයිප්සෙටර් රැකියා අවස්ථා | කොළඹ

දැන්විම් 63 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි