වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 171 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial property for sale in nawala
Commercial property for sale in nawala

2,400 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Boralesgamuwa |Building | Sale MCP442
Boralesgamuwa |Building | Sale MCP442

7,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 145,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Gym (Fitness Center) Nugegoda
Gym (Fitness Center) Nugegoda

7,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial building sale in dehiwala
Commercial building sale in dehiwala

7,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 68,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property in Col 01
Commercial Property in Col 01

7,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 98,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office space for sale in welikada plaza
Office space for sale in welikada plaza

180 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - BUILDING WITH LAND FOR SALE RATMALANA
BUILDING WITH LAND FOR SALE RATMALANA

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 49,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale In Colombo 14
Building For Sale In Colombo 14

4,832 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 75,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Saloon For Sale with Items in kottawa
Saloon For Sale with Items in kottawa

1,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale Wellamitiya
Building for sale Wellamitiya

4,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property for SALE Col 05
Commercial Property for SALE Col 05

2,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 77,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building.and.house Nugegoda
Building.and.house Nugegoda

8,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 42,500,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Ceypetco filling Station Malabe
Ceypetco filling Station Malabe

17,700 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 900,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale Piliyandala Rd
Building For Sale Piliyandala Rd

2,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,800,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Hotel for Sale @ Pita Kotte
Hotel for Sale @ Pita Kotte

6,200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 90,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial land for sale in Nugegoda
Commercial land for sale in Nugegoda

7,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 210,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 3story building In Boralesgamuwa
3story building In Boralesgamuwa

7,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 36,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Business Building -At Angoda junction
Business Building -At Angoda junction

650 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,500,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale In Mount Lavinia
Building For Sale In Mount Lavinia

12,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 160,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop for Sale in Colombo 11
Shop for Sale in Colombo 11

200 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale in homagama
Building for sale in homagama

3,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building sale in Colombo - 05
Commercial Building sale in Colombo - 05

1,750 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - FACTORY BUILDING & 01 ACRE SALE HANWELLA
FACTORY BUILDING & 01 ACRE SALE HANWELLA

6,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,500,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Plywood factory for Sale in Hanwella
Plywood factory for Sale in Hanwella

19,999 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Guest House for Sale in Bandarawela
Guest House for Sale in Bandarawela

3,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,000,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!