වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 198 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building for Sale in Nawala
Commercial Building for Sale in Nawala

7,700 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 95,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building built for Nursing Home Sale (SP50) - Athurugiriya
Building built for Nursing Home Sale (SP50) - Athurugiriya

4,400 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 41,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office / Shop Space for Sale - Rajagiriya
Office / Shop Space for Sale - Rajagiriya

110 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,600,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Guest House for Sale in Malabe
Guest House for Sale in Malabe

2,900 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop for rent - Colombo 15
Shop for rent - Colombo 15

600 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale in Dehiwala
Building For Sale in Dehiwala

7,300 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 140,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Classrooms for Rent - Padukka
Classrooms for Rent - Padukka

150 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 500

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Vehicle body Shop for Sale in Moratuwa
Vehicle body Shop for Sale in Moratuwa

2,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 11,900,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop for Sale at Liberty Plaza Ground Floor
Shop for Sale at Liberty Plaza Ground Floor

290 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Prime Property in Thalawathugoda for Sale
Prime Property in Thalawathugoda for Sale

17,900 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 560,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property Sale in Battaramulla
Commercial Property Sale in Battaramulla

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 240,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Malabe High Commercial Area Building for Sale or Rent
Malabe High Commercial Area Building for Sale or Rent

3,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 170,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building For Sale Rawathawatte Moratuwa
Commercial Building For Sale Rawathawatte Moratuwa

5,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 77,500,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building For Sale - Colombo 2
Commercial Building For Sale - Colombo 2

4,200 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL PROPERTY COL 05
COMMERCIAL PROPERTY COL 05

16 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 116,250,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop For Sale - Kottawa
Shop For Sale - Kottawa

400 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for Sale - Kotte
Building for Sale - Kotte

1,600 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property Facing to Kasbawa
Commercial Property Facing to Kasbawa

2,200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,500,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property in Col 01
Commercial Property in Col 01

7,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 98,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop/Office for rent. - Rajagiriya
Shop/Office for rent. - Rajagiriya

375 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 75,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for Rent in Colombo 15
Building for Rent in Colombo 15

850 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property for sale in Colombo 05
Commercial Property for sale in Colombo 05

8,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 130,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property for Sale in Pannipitiya
Commercial Property for Sale in Pannipitiya

250 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Hotel for Sale - Mount Lavinia
Hotel for Sale - Mount Lavinia

14,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale In Colombo 05
Building for sale In Colombo 05

6,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building Sale at Pita kotte (Pita Junction)
Building Sale at Pita kotte (Pita Junction)

2,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!