වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 194 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building Sale - Col 3
Building Sale - Col 3

450 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 220,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale in Maharagama
Building for sale in Maharagama

15,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 250,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Bulling for Rent Sale - Avissawella
Bulling for Rent Sale - Avissawella

2,800 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 39,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - (CS166) Petrol Station for Sale - Angoda
(CS166) Petrol Station for Sale - Angoda

82,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 600,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale in Malabe
Building For Sale in Malabe

4,700 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 90,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building With House In Colombo 10
Building With House In Colombo 10

15,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Property for sale in Colombo 05
Property for sale in Colombo 05

8,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 130,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building Battaramulla
Commercial Building Battaramulla

1,900 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale in Colombo 05
Building for sale in Colombo 05

2,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 67,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - HOTEL & RESTAURANT IN KADUWELA
HOTEL & RESTAURANT IN KADUWELA

8,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale in Dehiwala
Building For Sale in Dehiwala

7,300 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 140,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property for Sale Boralesgamuwa
Commercial Property for Sale Boralesgamuwa

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 110,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop for Sale in Colombo 3
Shop for Sale in Colombo 3

440 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 19,500,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - House/Commercial Property for sale Wellampitiya
House/Commercial Property for sale Wellampitiya

1,600 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL PROPERTY COL 05
COMMERCIAL PROPERTY COL 05

16 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 116,250,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop For Sale - Kottawa
Shop For Sale - Kottawa

400 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Luxury Hotel For Sale Colombo 03
Luxury Hotel For Sale Colombo 03

17,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 95,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building Sale - Col 3
Building Sale - Col 3

450 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 220,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - LUXURY HOTEL MOUNT LAVINIYA
LUXURY HOTEL MOUNT LAVINIYA

28,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 300,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop For Sale - Colombo 10
Shop For Sale - Colombo 10

80 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,300,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Luxury Hotel - Mount Lavinia
Luxury Hotel - Mount Lavinia

28,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 300,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial property for sale - Battaramulla
Commercial property for sale - Battaramulla

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property in Col 01
Commercial Property in Col 01

7,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 98,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office Building for Sale - Gothatuwa
Office Building for Sale - Gothatuwa

3,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,500,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building For Sale In Kottawa
Commercial Building For Sale In Kottawa

2,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 75,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Service Station Motor Vehicle Homagama
Service Station Motor Vehicle Homagama

16,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 28,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Borella Kanatte Cemetery
Borella Kanatte Cemetery

18 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,000,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!