වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 170 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale - Battaramulla
Building for sale - Battaramulla

1,800 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale - Battaramulla
Building for sale - Battaramulla

1,800 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building (Facing High level )
Building (Facing High level )

2,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

පැය 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale - Dehiwala
Building For Sale - Dehiwala

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,000,000

පැය 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - LAND WITH BUILDING FOR SALE NUGEGODA
LAND WITH BUILDING FOR SALE NUGEGODA

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Apartment Complex in Nugegoda
Apartment Complex in Nugegoda

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 155,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Property For sale in Pannipitiya
Property For sale in Pannipitiya

3,395 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 59,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale In Moratuwa
Building For Sale In Moratuwa

2,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Rajagiriya shop in SHOPPING COMPLEX
Rajagiriya shop in SHOPPING COMPLEX

168 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - SINGLE STORY BUILDING MAHARAGAMA
SINGLE STORY BUILDING MAHARAGAMA

2,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 52,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial property for sale in Col 15
Commercial property for sale in Col 15

600 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 10,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Riverside Hotel for Sale in angoda
Riverside Hotel for Sale in angoda

25,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 250,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building with house @ Pannipitiya
Building with house @ Pannipitiya

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 125,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for SALE HighLevelRoad Homagama
Building for SALE HighLevelRoad Homagama

4,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale In Colombo 05
Building for sale In Colombo 05

6,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Sale Of Business Building - Piliyandala
Sale Of Business Building - Piliyandala

3,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - FOUR STORY BUILDING SALE IN KESBEWA
FOUR STORY BUILDING SALE IN KESBEWA

8,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL PROPERTY & 43 P MAHARAGAMA
COMMERCIAL PROPERTY & 43 P MAHARAGAMA

2,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - වියාපාරික ගොඩනැගිල්ල කොළඹ 08.
වියාපාරික ගොඩනැගිල්ල කොළඹ 08.

950 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 19,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial property -Moratuwa
Commercial property -Moratuwa

10,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for rent - Dehiwala
Building for rent - Dehiwala

1,200 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 85,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - (CS166) Petrol Station for Sale - Angoda
(CS166) Petrol Station for Sale - Angoda

82,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 600,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for Sale in Battaramulla
Building for Sale in Battaramulla

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 79,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for Sale in Colombo 05
Building for Sale in Colombo 05

7,150 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 160,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - කඩ කාමරයක් විකිණීමට-අවිසවෙල්ල
කඩ කාමරයක් විකිණීමට-අවිසවෙල්ල

450 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,600,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Polhena | Matara Hotel MCP564
Polhena | Matara Hotel MCP564

18,021 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 210,000,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!