වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 163 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL BUILDING SALE AT PILIYANDALA
COMMERCIAL BUILDING SALE AT PILIYANDALA

1,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 52,734,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for Sale in Pannipitiya
Building for Sale in Pannipitiya

550 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,400,000

පැය 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For sale in Kottawa
Building For sale in Kottawa

1,560 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial property colombo-5 Kirulapone
Commercial property colombo-5 Kirulapone

8,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 130,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Three Story property Sale In Malabe
Three Story property Sale In Malabe

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 250,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Green Villa VIP Guest (Pvt) Ltd Malabe
Green Villa VIP Guest (Pvt) Ltd Malabe

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 250,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property for Sale in Col 4
Commercial Property for Sale in Col 4

5,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,530,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - House Reception Hall Piliyandala
House Reception Hall Piliyandala

18,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 720,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - SHOWROOM SALE MAHARAGAMA
SHOWROOM SALE MAHARAGAMA

1,800 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building for Sale Colombo 03
Commercial Building for Sale Colombo 03

6,400 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 150,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 9 bed Property for Sale in Pita Kotte
9 bed Property for Sale in Pita Kotte

6,270 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 90,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - SHOP FOR SALE PUNCHI BORELLA COL 08
SHOP FOR SALE PUNCHI BORELLA COL 08

50 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,800,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - New 3 story building in Boralesgamuwa
New 3 story building in Boralesgamuwa

6,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 66,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Pitakotte Building For Sale
Pitakotte Building For Sale

4,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 80,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Factory for sale in bokundara
Factory for sale in bokundara

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property For Sale In Homagama
Commercial Property For Sale In Homagama

1,600 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 63,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop for Sale in Colombo 13
Shop for Sale in Colombo 13

1,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop For Sale In Maradana
Shop For Sale In Maradana

320 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,500,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Factory for sale at Hanwella
Factory for sale at Hanwella

6,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for Sale in Colombo 15
Building for Sale in Colombo 15

1,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,500,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 03 STORY BUILDING & 02 P SALE MAHARAGAMA
03 STORY BUILDING & 02 P SALE MAHARAGAMA

3,200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,500,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Holiday Resort For Sale in Malabe
Holiday Resort For Sale in Malabe

3,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,500,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Boralesgamuwa | Com Prop Sale MCP442
Boralesgamuwa | Com Prop Sale MCP442

7,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 168,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Malabe | Hotel Sale MCP672
Malabe | Hotel Sale MCP672

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 250,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Industrial Estate Homagama
Industrial Estate Homagama

3,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial building for sale Col 06
Commercial building for sale Col 06

3,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 62,500,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!