මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

වාණිජ දේපළ කුලියට | කොළඹ 13

දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි