වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Khalil Mamoon - Made in Egypt 36”
Shisha Khalil Mamoon - Made in Egypt 36”

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 18,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Machine 30 - Alloy Metal Gold
Shisha Machine 30 - Alloy Metal Gold

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 13,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Khalil Mamoon - Made in Egypt 36”
Shisha Khalil Mamoon - Made in Egypt 36”

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 18,000

දින 2
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Silicone Hose - Shisha
Silicone Hose - Shisha

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 1,500

දින 11
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Silicone Flavour Bowl Large
Shisha - Silicone Flavour Bowl Large

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 850

දින 11
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Charcoal Burner
Shisha - Charcoal Burner

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 2,950

දින 11
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Replacement Base
Shisha Replacement Base

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 2,000

දින 13
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Egyptian Hose
Shisha Egyptian Hose

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 1,750

දින 13
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Machine 18” - Full Set
Shisha Machine 18” - Full Set

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 13
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Matte Black 30” Machine
Matte Black 30” Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Machine 30 - Alloy Metal Gold
Shisha Machine 30 - Alloy Metal Gold

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 13,500

දින 15
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - 22” Shisha Machine - Full Set
22” Shisha Machine - Full Set

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 5,500

දින 32
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Rubber Set
Shisha Rubber Set

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 250

දින 32
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Large Base - Replacement
Shisha Large Base - Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 2,500

දින 32
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha 50 Sheet Foil Pack
Shisha 50 Sheet Foil Pack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 350

දින 32
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Mouthips 100pc Pack - Universal
Shisha Mouthips 100pc Pack - Universal

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 900

දින 32
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Charcoal - 1KG 72PCS
Shisha Charcoal - 1KG 72PCS

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 1,050

දින 32
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Wind Cover - Small
Shisha Wind Cover - Small

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 500

දින 32
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Disposable Hose
Shisha Disposable Hose

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 450

දින 32
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Hose Plastic
Shisha Hose Plastic

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 750

දින 32
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Leather Hose
Shisha Leather Hose

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 750

දින 32
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Phunnel Bowl
Shisha Phunnel Bowl

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 850

දින 32
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Bowl - Medium
Shisha Bowl - Medium

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 750

දින 32
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Bowl - Small
Shisha Bowl - Small

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 650

දින 32

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!