දැන්විම් 187 න් 51-75 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Guitar
Guitar

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - M2 Fitness Band
M2 Fitness Band

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Mi Band 2 - Genuine
Mi Band 2 - Genuine

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,700

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SOUNDCRFT EFX12 MIXER
SOUNDCRFT EFX12 MIXER

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Soundcraft MFX-20
Soundcraft MFX-20

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 53,000

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Power Amplifier CA-6
Power Amplifier CA-6

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 32,500

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SOUNDCRAFT EFX-8 Mixer
SOUNDCRAFT EFX-8 Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 24,500

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Fog Machine 1500W Smokers
Fog Machine 1500W Smokers

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,500

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - LED 54 PAR Light 3W RGBW
LED 54 PAR Light 3W RGBW

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,900

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - B&C 15" Original tbx100
B&C 15" Original tbx100

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 41,400

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SHURE ULX980 UHF 100M
SHURE ULX980 UHF 100M

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - NEUTRIK Speakon XLR
NEUTRIK Speakon XLR

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 250

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speaker Stand Tripod
Speaker Stand Tripod

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,700

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Portable Speaker Amplifier
Portable Speaker Amplifier

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,900

දින 17
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Ceylon antiqu coins
Ceylon antiqu coins

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 450

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SOUNDCRAFT Signature 12
SOUNDCRAFT Signature 12

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 19
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - ROLAND GR-55 Guitar Synthesizer
ROLAND GR-55 Guitar Synthesizer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 132,000

දින 19
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Vocal Studio Pro II
Vocal Studio Pro II

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 37,900

දින 19
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Srilankan old 100rupee money note
Srilankan old 100rupee money note

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,800

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Mini Moving Head Beam 30W
Mini Moving Head Beam 30W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,500

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SOUNDCRAFT MFX-12 Audio Mixer
SOUNDCRAFT MFX-12 Audio Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SOUNDCRAFT EFX-12 Audio Mixer
SOUNDCRAFT EFX-12 Audio Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 34,000

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Melodica
Melodica

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,000

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Mini Moving Head Beam Double Face
Mini Moving Head Beam Double Face

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 14,500

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Instrument Flight Case Spares
Instrument Flight Case Spares

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60

දින 22
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Microphone ND-58
Microphone ND-58

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,500

දින 22
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Wall Speaker 30W
Wall Speaker 30W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,500

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!