දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි ඇදුම්

ඇදුම්-කොළඹ - Kurti collection
Kurti collection

කොළඹ, ඇදුම්

රු 2,000

දින 1
ඇදුම්-කොළඹ - Rich velvet waleem lengha
Rich velvet waleem lengha

කොළඹ, ඇදුම්

රු 7,000

දින 1
ඇදුම්-කොළඹ - Orginal Cotton Salwar
Orginal Cotton Salwar

කොළඹ, ඇදුම්

රු 3,500

දින 2
ඇදුම්-කොළඹ - Lehenga style saree
Lehenga style saree

කොළඹ, ඇදුම්

රු 9,000

දින 3
ඇදුම්-කොළඹ - Linen kurti collection
Linen kurti collection

කොළඹ, ඇදුම්

රු 3,000

දින 3
ඇදුම්-කොළඹ - Girls leggings
Girls leggings

කොළඹ, ඇදුම්

රු 500

දින 3
ඇදුම්-කොළඹ - Girls leggings
Girls leggings

කොළඹ, ඇදුම්

රු 500

දින 3
ඇදුම්-කොළඹ - Premium Soft Silk Shawls
Premium Soft Silk Shawls

කොළඹ, ඇදුම්

රු 950

දින 4
ඇදුම්-කොළඹ - Bridle Dressed
Bridle Dressed

කොළඹ, ඇදුම්

රු 25,000

දින 4
ඇදුම්-කොළඹ - Latest lace shawls with fringes
Latest lace shawls with fringes

කොළඹ, ඇදුම්

රු 800

දින 8
ඇදුම්-කොළඹ - Embroidered shawl with pearls
Embroidered shawl with pearls

කොළඹ, ඇදුම්

රු 800

දින 11
ඇදුම්-කොළඹ - Soft Viscose Tassel Shawl
Soft Viscose Tassel Shawl

කොළඹ, ඇදුම්

රු 750

දින 11
ඇදුම්-කොළඹ - Bridal lehenga
Bridal lehenga

කොළඹ, ඇදුම්

රු 10,000

දින 11
ඇදුම්-කොළඹ - Long party wear frock
Long party wear frock

කොළඹ, ඇදුම්

රු 3,500

දින 11
ඇදුම්-කොළඹ - Soft viscose cotton floral print shawl
Soft viscose cotton floral print shawl

කොළඹ, ඇදුම්

රු 720

දින 20
ඇදුම්-කොළඹ - Multi Colour pashmina shawl
Multi Colour pashmina shawl

කොළඹ, ඇදුම්

රු 500

දින 20
ඇදුම්-කොළඹ - Wedding frock
Wedding frock

කොළඹ, ඇදුම්

රු 50,000

දින 28
ඇදුම්-කොළඹ - Bridal full lengha
Bridal full lengha

කොළඹ, ඇදුම්

රු 4,500

දින 29
ඇදුම්-කොළඹ - Party Frock
Party Frock

කොළඹ, ඇදුම්

රු 1,900

දින 29
ඇදුම්-කොළඹ - Reception saree
Reception saree

කොළඹ, ඇදුම්

රු 12,000

දින 30
ඇදුම්-කොළඹ - Denim cargo pant cotton
Denim cargo pant cotton

කොළඹ, ඇදුම්

රු 300

දින 32
ඇදුම්-කොළඹ - Saree
Saree

කොළඹ, ඇදුම්

රු 10,000

දින 32
ඇදුම්-කොළඹ - LEVIS
LEVIS

කොළඹ, ඇදුම්

රු 990

දින 33
ඇදුම්-කොළඹ - TROUSER (TOMMY BRAND)
TROUSER (TOMMY BRAND)

කොළඹ, ඇදුම්

රු 2,250

දින 33
ඇදුම්-කොළඹ - Waleem lengha
Waleem lengha

කොළඹ, ඇදුම්

රු 4,600

දින 36

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!