වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

චාවකච්චේරි හි සතුන්

සුරතල් සතුන්-යාපනය - Guinea Pig
Guinea Pig

යාපනය, සුරතල් සතුන්

රු 1,500

දින 1
සුරතල් සතුන්-යාපනය - Pakisthan Pigeons
Pakisthan Pigeons

යාපනය, සුරතල් සතුන්

රු 13,000

දින 4
සුරතල් සතුන්-යාපනය - Pigeon
Pigeon

යාපනය, සුරතල් සතුන්

රු 1,000

දින 4
සුරතල් සතුන්-යාපනය - Velladiyan
Velladiyan

යාපනය, සුරතල් සතුන්

රු 4,000

දින 5
සුරතල් සතුන්-යාපනය - Pigeon
Pigeon

යාපනය, සුරතල් සතුන්

රු 5,000

දින 6
Goat wanted

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - ஊர் சேவல்
ஊர் சேவல்

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 950

දින 14
සුරතල් සතුන්-යාපනය - Pigeon
Pigeon

යාපනය, සුරතල් සතුන්

රු 4,300

දින 15
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - ஊர் கோழி குஞ்சுகள்
ஊர் கோழி குஞ்சுகள்

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Goat..
Goat..

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 42,000

දින 19
සුරතල් සතුන්-යාපනය - Pigeon
Pigeon

යාපනය, සුරතල් සතුන්

රු 3,000

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - ஒரு மாத பன்டம் சில்க்கி
ஒரு மாத பன்டம் சில்க்கி

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 250

දින 22
සුරතල් සතුන්-යාපනය - Puraa
Puraa

යාපනය, සුරතල් සතුන්

රු 3,300

දින 24
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Silky bentam
Silky bentam

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 33
සුරතල් සතුන්-යාපනය - Pigeon
Pigeon

යාපනය, සුරතල් සතුන්

රු 12,000

දින 34
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - JamunaPari Goat
JamunaPari Goat

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,500

දින 40
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - ஜமுனாப்பாரி ஆட்டு கடா குட்டிகள்
ஜமுனாப்பாரி ஆட்டு கடா குட்டிகள்

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,500

දින 40
සුරතල් සතුන්-යාපනය - Pegion
Pegion

යාපනය, සුරතල් සතුන්

රු 1,200

දින 40
සුරතල් සතුන්-යාපනය - Raisar pakesthan pigeons
Raisar pakesthan pigeons

යාපනය, සුරතල් සතුන්

රු 1,000

දින 41
සුරතල් සතුන්-යාපනය - Fantil
Fantil

යාපනය, සුරතල් සතුන්

රු 3,000

දින 41
සුරතල් සතුන්-යාපනය - King Pigeons
King Pigeons

යාපනය, සුරතල් සතුන්

රු 1,500

දින 42
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - நாட்டு கோழி விற்பனைக்கு
நாட்டு கோழி விற்பனைக்கு

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 380

දින 43
සුරතල් සතුන්-යාපනය - Jacopian chicks
Jacopian chicks

යාපනය, සුරතල් සතුන්

රු 3,000

දින 43
සුරතල් සතුන්-යාපනය - Pigeons
Pigeons

යාපනය, සුරතල් සතුන්

රු 4,000

දින 43
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Boilar
Boilar

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 550

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!