මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Xiaomi

බදුල්ල හි භාවිත කළ Xiaomi ජංගම දුරකථන විකිණීමට

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි