මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

භාවිතා කළ වෑන් රථ විකිණීමට අම්බලන්ගොඩ

දැන්විම් 3 න් 1-3 දක්වා පෙන්නුම් කරයි