දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බෙන්තොට හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung Galaxy S6 Edge (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 49,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - HTC Desire 630 (Used)
HTC Desire 630 (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 3
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගාල්ල - Sony Tv
Sony Tv

ගාල්ල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 75,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Apple iPhone 7 Plus 128gb Jet Black (Used)
Apple iPhone 7 Plus 128gb Jet Black (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 84,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Used I Pad 4
Used I Pad 4

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Apple iPhone 7 (Used)
Apple iPhone 7 (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 80,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගාල්ල - 500GB Toshiba laptop HDD
500GB Toshiba laptop HDD

ගාල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගාල්ල - Ddr 3 Pc3 2gb
Ddr 3 Pc3 2gb

ගාල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - LG Double Door Refrigerator
LG Double Door Refrigerator

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 69,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung Galaxy S6 Edge docomo mobile (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge docomo mobile (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung Galaxy Ace (Used)
Samsung Galaxy Ace (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Electronic Scale (license)
Electronic Scale (license)

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,990

දින 11
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung Galaxy J1 2016 (Used)
Samsung Galaxy J1 2016 (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 17
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Nokia 2 (Used)
Nokia 2 (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 17
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Dell i5 Laptop
Dell i5 Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 24
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - HTC Desire 826 (Used)
HTC Desire 826 (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 25
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - BlackBerry Priv 2015 (Used)
BlackBerry Priv 2015 (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 26
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Vivo Y81 (Used)
Vivo Y81 (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 29
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Sony Xperia XA Ultra 2017 (Used)
Sony Xperia XA Ultra 2017 (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 35
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Hp Cor i3 / 7th Gen
Hp Cor i3 / 7th Gen

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 37
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - INNOVEX FRIGE
INNOVEX FRIGE

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 44,000

දින 41
රූපවාහිනි-ගාල්ල - INNOVEX 32 INCH TV
INNOVEX 32 INCH TV

ගාල්ල, රූපවාහිනි

රු 23,800

දින 41
පරිගණක උපාංග-ගාල්ල - Proseser
Proseser

ගාල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 42
පරිගණක උපාංග-ගාල්ල - Dvd writer
Dvd writer

ගාල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!