මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

හොඳම මිලට බෝට්ටු, කයැක්, ජෙට් ස්කී සහ ජල ප්‍රවාහන

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි