දැන්විම් 175 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - BENCH 1000 TD
BENCH 1000 TD

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - DUMBEELD 550GOLDMAX
DUMBEELD 550GOLDMAX

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,800

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - WEIGHT BENCH GOLD450 max
WEIGHT BENCH GOLD450 max

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 24,900

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - අප්‍රිකානු වෙස්මූණ
අප්‍රිකානු වෙස්මූණ

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - අප්‍රිකානු වෙස්මූණු
අප්‍රිකානු වෙස්මූණු

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,000

දින 1
ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු-කොළඹ - Used play mat
Used play mat

කොළඹ, ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු

රු 500

දින 1
ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු-කොළඹ - Children's cupboard
Children's cupboard

කොළඹ, ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු

රු 4,500

දින 1
ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු-කොළඹ - Riding Horse
Riding Horse

කොළඹ, ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු

රු 2,500

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - BODY BUILDING PACK 7000
BODY BUILDING PACK 7000

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,500

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - MULTIWEIGHT BENCH MAX 2000
MULTIWEIGHT BENCH MAX 2000

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 24,900

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Tennis Racquet - Dunlop Play 27”
Tennis Racquet - Dunlop Play 27”

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,700

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Full Weight Set 900
Full Weight Set 900

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 21,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - NEW OLYMPIC PLATES500
NEW OLYMPIC PLATES500

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 170

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Multifunction Weight Bench SUPER550
Multifunction Weight Bench SUPER550

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 21,500

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - DUMBEELD 500 GOLD
DUMBEELD 500 GOLD

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,800

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - GYM GOLDCUP330MAX
GYM GOLDCUP330MAX

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 24,900

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Hara Rugger Boots
Hara Rugger Boots

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - SUPER GOLDPACK 550
SUPER GOLDPACK 550

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 170

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - DUMBEELD 4800 GOLD
DUMBEELD 4800 GOLD

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,800

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - FITNESS GYM PACK80
FITNESS GYM PACK80

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - WEIGHTBENCHGOLD330MAX
WEIGHTBENCHGOLD330MAX

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 24,900

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - SUPER GOLDCUP8000
SUPER GOLDCUP8000

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 170

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Maxtone 790 Max
Maxtone 790 Max

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - BODY BUILDING 33000SETS GOLD CUP
BODY BUILDING 33000SETS GOLD CUP

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 24,900

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Proform Hybrid Trainer
Proform Hybrid Trainer

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - English Piano
English Piano

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 70,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!